Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Out

Video 2019-09-16

Të shuash etjen e Durrësit buzë detit

Durrësi është qyteti i dytë më i madh në Shqipëri, porti më i madh dhe qendër e rendësishme për tregtinë. Urbanizimi i shpejtë dhe paplan ka krijuar një sërë problemesh për rrjetin e vjetëruar 40-vjeçar të ujesjellësit dhe kanalizimeve. Banka Botërore dhe Qeveria Shqiptare po investojnë në një rrjet të ri që synon përmirësimin e shërbimeve për qytetarët dhe turistët.