Skip to Main Navigation
Video 2018-09-25

Zhvillimi i turizmit në Sarandë: Shkrirja e modernes me traditën

Numri i turistëve pritet të rritet me 30 përqind këtë vit në Sarandë. Rindërtimi i shkallareve të qytetit, një financim i Bankës Botërore, ka pasuruar arkitekturën e qytetit dhe ka përmirësuar lëvizjen e qytetarëve dhe turistëve si në qytet ashtu edhe në vendet historike e kulturore të tij.