Skip to Main Navigation
Video22 shtator 2014

Kosova - siguron të drejtat pronësore

Përmes projektit të mbështetur nga Banka Botërore, zyrat kadastrale nëpër Kosovë janë duke u renovuar dhe pajisur në mënyrë që publikut t'i ofrohen shërbime më efikase.