Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Out


Kosova - siguron të drejtat pronësore

2014-09-22

Përmes projektit të mbështetur nga Banka Botërore, zyrat kadastrale nëpër Kosovë janë duke u renovuar dhe pajisur në mënyrë që publikut t'i ofrohen shërbime më efikase.