Më shumë siguri, më pak shpenzime në sektorin publik

2014-08-20

(video)