Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Out


Termocentrali Kosova A

2012-10-03

Nje veshtrim mbi trashegimine e termocentralit Kosova A. Termocentrali me thengjill ka siguruar energji per vendin per me sume se 50 vjet mirepo po ashtu ka shkaktuar ceshtje shendetesore dhe mjedisore ne vend.