Termocentrali Kosova A

3 tetor 2012

Nje veshtrim mbi trashegimine e termocentralit Kosova A. Termocentrali me thengjill ka siguruar energji per vendin per me sume se 50 vjet mirepo po ashtu ka shkaktuar ceshtje shendetesore dhe mjedisore ne vend.
Welcome