Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Out

""

Të ecësh vetë në jetë: mundësitë e punësimit për të rinjtë në Shqipëri

2013-05-16

Slideshow: Të ecësh vetë në jetë - mundësitë e punësimit për të rinjtë në Shqipëri