Ballkani Perëndimor: rikthim në recesion

18 dhjetor 2012

EVROPA JUGLINDORE: RAPORT I RREGULLT EKONOMIK NR. 3 “Nga recesioni i dyfishtë drejt reformave të përshpejtuara”

Welcome