Skip to Main Navigation
NJOFTIME PËR SHTYP 4 maj 2018

Banka Botërore mbështet përmirësimin e barazisë dhe eficiencës së programeve të asistencës sociale në Shqipëri

UASHINGTON, 4 maj 2018— Bordi i Drejtorëve Ekzekutivë të Bankës Botërore miratoi sot një financim shtesë prej 11 milionë dollarësh për Projektin e Modernizimit të Asistencës Sociale. Ky financim shtesë do të rrisë mbështetjen për reformat që përmirësojnë barazinë dhe eficiencën e programeve të asistencës sociale në Shqipëri.

Projekti ekzistues ka arritur rezultate premtuese në reformimin e dy programeve kryesore të asistencës sociale: ndihmës ekonomike dhe asistencës për aftësinë e kufizuar. Është future një formulë e re përllogaritëse për ndihmën ekonomike që ndihmon në identifikimin e familjeve më të varfëra në Shqipëri, si dhe për të hequr nga skema abuzuesit. Pas pilotimit në tri rajone (të cilat mbulojnë gjysmën e popullsisë së vendit), formula e re po përdoret në shkallë kombëtare duke përmirësuar mbulimin dhe targetimin. Është ngritur dhe po funksionon një sistem elektronik për të dy programet e asistencës sociale. Sistemet e reja kanë rritur efikasitetin duke reduktuar kohën e përcaktimit për përfshirje në skemë në vetëm 5 ditë, nga 25 ditë që ishte në fillim të projektit.

Financimi shtesë do të mbështesë disa aktivitete të reja siç janë rritja e hapësirës gjeografike të aktiviteteve mbi asistencën për aftësinë e kufizuar; përmirësimin e aksesit të personave me aftësi të kufizuar në qendrat shtetërore rajonale të shërbimeve sociale; futjen e paketave të politikave të punësimit për përfituesit e ndihmës ekonomike, si dhe prezantimin e një Model Social, që do të synojë përmirësimin e jetës së njerëzve me aftësi të kufizuara përmes zbatimit të një sistemi të integruar të shërbimeve për këtë grup të cënueshëm.


DEKLARATA PËR SHTYP NR: 2018/ECA/94

Kontakt

Uashington
Kym Smithies
+1 (646) 407-8629
ksmithies@worldbank.org
Tirana
Ana Gjokutaj
+(355-42) 284125
agjokutaj@worldbank.org
Api
Api