Lorena Kostallari

Lorena Kostallari

Drejtuese e Lartë Projektesh, Zhvillimi Njerëzor, Rrjeti i Zhvillimit Njerëzor

Lorena Kostallari është Drejtuese e Lartë Projektesh në Zyrën e Bankës Botërore në Tiranë.  

Përpara se të punonte në Bankën Botërore, znj. Kostallari ishte Drejtore e Përgjithshme për koordinimin e programeve të Komisionit Evropian në Shqipëri, pranë Ministrisë së Ekonomisë dhe Koordimit të Ndihmës së Huaj. Znj. Kostallari ka punuar gjithashtu si Drejtuese e Departamentit të Investimeve në Këshillin e Ministrave, si Drejtore e Departamentit të Makroekonomisë në Ministrinë e Financave dhe si kërkuese pranë Institutit Kombëtar të Studimeve Ekonomike

Znj. Kostallari mban gradën Master për Popullsinë dhe Zhvillimin nga Universiteti i Nehru-t dhe gradën Master në Administrim Biznes nga Universiteti i Nebraskës.


Kontakt
tel : +355 4 2 280 650
lkostallari@worldbank.org


FUSHAT E EKSPERTIZËS
  • Mbrojtja Sociale dhe Puna
  • Shëndetësia
Welcome