Skip to Main Navigation
Material video30 martie 2021

Drumurile locale mai sigure sunt esențiale pentru a-i ajuta pe cei mai vulnerabili din Moldova

Comunitățile rurale ale Moldovei depind în mare măsură de drumurile cu volum redus pentru a se conecta la piețe, servicii și locuri de muncă. Rețeaua de transport locală proiectată în perioada sovietică a fost concepută în primul rând pentru autovehicole, neglijând deseori utilizatorii zilnici vulnerabili, cum ar fi copiii care merg la școală, bătrânii care apelează la servicii medicale sau fermierii locali care transportă mărfuri pe piețele regionale. Proiectul de îmbunătățire a drumurilor locale a abordat provocarea, adoptând o abordare incluzivă a proiectării drumurilor, care implică în mod activ toți beneficiarii, asigurând în același timp că transportul sigur îmbunătățește viața comunităților și îi conectează la noi oportunități.