Skip to Main Navigation
Discursuri şi transcrieri 22 aprilie 2021

Gallina Vincelette despre inițiativa regională pentru a reduce poluarea marină din Marea Neagră

Excelența voastră, domnule Ambasadorul Christides,

Dl. Secretar de Stat Ionuț-Sorin Banciu,

Stimați participanți și colegi,

Îmi face plăcere să vă urez bun venit la acest eveniment important, primul de acest gen din România: Programul Albăstrirea Mării Negre (în engleză Blueing the Black Sea Program), o inițiativă regională de combatere a poluării marine din Marea Neagră.

Acest program a devenit posibil datorită eforturilor precedente ale României. În luna mai 2019, când România a deținut președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene (UE), a fost semnată Agenda Maritimă Comună la București.

Declarația Ministerială privind Agenda Maritimă Comună a reunit toate cele șase țări cu ieșire la Marea Neagră și Moldova cu viziunea comună pentru o economie albastră durabilă și a devenit un instrument important care stă la baza acțiunilor comune pentru soluționarea problemei comune a poluării în Marea Neagră.

În ultimii 20 de ani, Marea Neagră a fost una dintre cele mai poluate mări din Europa. Această problemă nu este simplu de abordat și necesită o soluție regională comună și coordonată. Așadar, cum putem lucra împreună în România pentru a depolua Marea Neagră și a ne uni eforturile la nivel regional?

Activitatea noastră în România este guvernată de Cadrul de Parteneriat de Țară al Grupului Banca Mondială cu țara pentru perioada 2018-2023. În plus față de obiectivul nostru general la nivel național, de a construi instituții potrivite pentru o Românie prosperă și incluzivă, ne propunem să maximizăm finanțarea pentru dezvoltare, inclusiv prin fructificarea resurselor suplimentare (cum ar fi o mai bună absorbție a fondurilor UE) și să contribuim la bunurile publice regionale și globale. Abordând poluarea în întreaga regiune a Mării Negre, Programul nostru de țară ne ajută să realizăm exact acest lucru.

Activitatea noastră în România este în mare măsură în conformitate cu obiectivele stabilite în Pactul Verde al Uniunii Europene și în Sinergia Mării Negre, identificând soluții comune pentru provocări comune și profitând de oportunități regionale pentru a susține economia albastră durabilă, a consolida reziliența mediului înconjurător și a încuraja cooperarea transfrontalieră –  inclusiv în regiunea Dunării.

Abordarea poluării în estuare și zonele de coastă reprezintă o parte importantă a răspunsului la întrebarea privind depoluarea. Eutrofizarea - principalul vinovat al poluării apelor dulci și marine - este cauzată de cantitățile de azot și fosfor care sunt deversate în corpurile de apă ca urmare a activităților zootehnice și agricole. Nutrienții excesivi din căile navigabile provoacă dezvoltarea algelor, conducând la scăderea nivelului de oxigen ceea ce afectează habitatele peștilor.

Recunoscând importanța reducerii nivelului de poluare cu nutrienți deversați în Marea Neagră și contracararea eutrofizării, din 2007 colegii mei de la Banca Mondială au lucrat îndeaproape cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor din România în cadrul Proiectului de Control Integrat al Poluării cu Nutrienți.

Scopul proiectului este reducerea deversării de nutrienți, promovarea schimbării practicilor agricole și a comportamentului comunității și consolidarea capacității instituționale și de reglementare la nivel național. De asemenea, proiectul susține fermierii prin furnizarea de infrastructură la scară mică și facilități comunitare pentru gestionarea dejecțiilor și recuperarea biogazului pentru reducerea deversării de nutrienți, precum și sisteme de monitorizare a nivelurilor de poluare cu nutrienți din corpurile de apă.

În ultimii patru ani, Proiectul privind Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți a ajutat mii de fermieri prin crearea rețelelor locale de transfer de cunoștințe și actualizarea politicilor agricole naționale. Este important să menționăm că proiectul ajută România să îndeplinească cerințele Directivei UE privind nitrații – o parte integrantă a Directivei-cadru pentru apă și unul dintre instrumentele cheie în protecția apelor împotriva presiunilor agricole.

Prin sprijinirea directă a fermierilor mici și mijlocii din România care altfel nu ar avea capacitatea de a investi în infrastructura de reducere a poluării, proiectul a oferit soluții concrete și practice care au ajutat fermierii să aibă acces la finanțare de peste 75 de milioane euro anual, precum și la alte resurse ale UE în cadrul Politicii Agricole Comune a UE.

Cu 109 platforme deja construite, peste 30.000 de fermieri au beneficiat direct de sprijin, în acest sens, în cadrul proiectului. Desigur, schimbarea comportamentului este cheia reformei durabile – și comportamentele se schimbă deja – pe o suprafață de peste 21.000 de hectare au fost adoptate deja practici durabile de gestionare a terenurilor datorită proiectului.

În viitor, succesul acestui proiect de reducere a poluării în România va servi drept model replicabil bazat pe platforma Blueing the Black Sea (BBSEA) din țările din afara UE. Între timp, abordarea de consolidare a capacității în cadrul Proiectului privind Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți poate servi ca multiplicator de valoare pentru alte proiecte de dezvoltare, inclusiv în ceea ce privește sustenabilitatea economiei albastre din regiunile Dunării și Mării Negre.

Odată cu lansarea consultărilor din cadrul Programului Albăstrirea Mării Negre, România face acum parte dintr-o forță regională axată pe abordarea problemelor de atenuare a schimbărilor climatice și de poluare. Prezentările și consultările de astăzi subliniază rolul esențial al României în acest efort regional.

În încheiere, aș dori să mulțumesc Organizaţiei de Cooperare Economică la Marea Neagră (OCEMN), Guvernului României și colegilor mei de la Banca Mondială pentru organizarea acestui eveniment important și să vă urez succes astăzi și pe viitor, pe măsură ce continuăm să susținem ateliere de consultare în alte țări. Vă mulțumesc!

Api
Api