Skip to Main Navigation
COMUNICAT DE PRESĂ26 martie 2024

Un nou fond fiduciar pentru reziliență și oportunități de bunăstare a fost înființat pentru Moldova

CHIȘINĂU, 26 martie 2024. Banca Mondială a anunțat astăzi lansarea unui fond fiduciar multidonator, care își propune drept obiectiv sprijinirea Guvernului Republicii Moldova în realizarea investițiilor esențiale și consolidarea instituțiilor statului în direcția dezvoltării competitive, reziliente și incluzive, de rând cu susținerea parcursului de aderare a Moldovei la UE.

Fondul fiduciar multidonator „Moldova – Dezvoltare, Reziliență și Oportunități pentru Bunăstare” (M-GROW), gestionat de Banca Mondială, va oferi un mecanism coordonat de finanțare și sprijin pentru Guvernul Republicii Moldova în scopul mobilizării asistenței financiare pentru proiecte cu impact transformator și consolidării capacității de elaborare și implementare a acestora. Printre prioritățile inițiale ale M-GROW se conturează sprijinul pentru creșterea competetivității, eficiența energetică, consolidarea cadrului instituțional și de guvernanță.

Partenerii fondatori ai programului M-GROW sunt Irlanda, Norvegia și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, contribuția totală a cărora, până în prezent, constituie echivalentul a 23,8 milioane de dolari SUA. Aceste țări sunt membri ai Consiliului de Parteneriat al programului. Co-președinți ai Consiliului sunt Guvernul Republicii Moldova și Banca Mondială.

"Poporul și  Guvernul Republicii Moldova sunt totalmente dedicați procesului de transformare menit să pregătească țara în parcursul său de aderarea la familia Uniunii Europene,” a declarat Secretarul General al Guvernului Republicii Moldova, Artur Mija. ”Suntem recunoscători partenerilor de dezvoltare pentru sprijinul important și de lungă durată acordat Republicii Moldova în scopul dezvoltării durabile și reziliente a țării, în special în această perioadă și circumstanțe pline de provocări.”

Programul M-GROW sprijină prioritățile de dezvoltare ale Republicii Moldovea și obiectivele stabilite în Cadrul de Parteneriat cu Țara al Băncii Mondiale pentru perioada 2023-2027. Programul M-GROW oferă sprijin prin abordarea șocurilor pe termen scurt, de rând cu îmbunătățirea perspectivelor de dezvoltare durabilă pe termen lung.

"Incertitudinea creată de invazia Rusiei în țara vecină Ucraina a determinat partenerii de dezvoltare să intensifice cooperarea în vederea sprijinirii obiectivelor de dezvoltare pe termen mai lung ale Republicii Moldova", a declarat Directoarea de țară pentru Moldova a Băncii Mondiale, Inguna Dobraja."Sunt încântată de faptul că, împreună cu partenerii noștri din Marea Britanie, Norvegia și Irlanda, am reușit să atragem fonduri suplimentare pentru a asigura continuitatea sprijinului oferit Republicii Moldova de către comunitatea internațională."

În perioada anilor 2022-2023, Banca Mondială și Republica Moldova au pregătit seria de Operațiuni de politici de dezvoltare (OPD) privind răspunsul la situații de urgență, reziliență și competitivitate, care au susținut acțiunile și reformele implementate de Guvern în vederea intensificării sprijinului acordat refugiaților și gospodăriilor casnice, precum și consolidării rezilienței și creșteri competitivității, astfel diminuând vulnerabilitățile la viitoarele șocuri. Prin intermediul OPD, grație cooperării strânse cu partenerii și cu Banca Mondială, Republica Moldova a reușit să acceseze o finanțare combinată sub formă de granturi și împrumuturi în valoare de peste 400 milioane de dolari SUA. Acest sprijin vital a ajutat Republica Moldova să facă față provocărilor de ordin economic și umanitar cauzate de războiul în desfășurare în Ucraina.

Ce spun partenerii noștri:

Espen Barth Eide, Ministrul Afacerilor Externe al Norvegiei: ”Republica Moldova beneficiază de sprijinul deplin, atât politic cât și financiar, al Norvegiei în procesul de implementare a reformelor democratice ambițioase și în procesul de cooperare mai strânsă cu UE. Banca Mondială este un canal foarte important pentru sprijinul acordat de către Norvegia Ucrainei și Moldovei. M-GROW este un program important care răspunde nevoilor imediate ale  Moldovei și care ajută la fortificarea rezilienței pe termen lung prin consolidarea instituțiilor statului și îmbunătățirea serviciilor pentru populația locală și refugiați.  Ne așteptăm la o cooperare și mai aprofundată odată cu inaugurarea Ambasadei Norvegiei la Chișinău."

Fern Horine, Ambasadoarea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în Republica Moldova:  ”Vizita ministrului de externe al Marii Britanii în Republica Moldova în martie 2023 a subliniat angajamentul ferm de a spori reziliența Moldovei la amenințările externe, cum ar fi influența malignă a Rusiei, prin intermediul asistenței sporite pentru buna guvernanță, creștere economică și prosperitate, dar și pentru sectorul energetic. Astăzi, Guvernul Marii Britanii reiterează acest angajament prin susținerea intervențiilor încadrate în programul  M-GROW și, fiind unul din principalii donatori ai Fondului fiduciar multidonator administrat de Banca Mondială, continuă să fie un susținător avid al Guvernului și poporului Republicii Moldova în realizarea obiectivelor ambițioase pentru o dezvoltare durabilă, verde, rezilientă și favorabilă incluziunii.”  

Micheál Martin, Ministrul Afacerilor Externe al Irlandei: ”Irlanda este un susținător puternic al Republicii Moldovei și suntem mândri să fim un membru fondator al programului M-GROW, dat fiind faptul că acest program oferă o oportunitate majoră de a coopera cu partenerii noștri și de a continua să oferim sprijinul necesar.”

COMUNICAT DE PRESĂ NR.: 2024/ECA/082

Contact

La Chișinău:
Boris Ciobanu
La Washington:
Sona Panajyan

Blog-uri

    loader image

CE E NOU

    loader image