Skip to Main Navigation
COMUNICAT DE PRESĂ30 iunie 2023

Banca Mondială aprobă un împrumut în valoare de 591,9 milioane Euro continuând astfel sprijinul oferit României pentru creștere economică incluzivă și verde 

WASHINGTON, 30 iunie, 2023 – Consiliul de Administrație al Grupului Băncii Mondiale (WBG) a aprobat astăzi cel de-al doilea Împrumut pentru Politici de Dezvoltare (Development Policy Loan, DPL) pentru a sprijini o creștere incluzivă și verde în România. În valoare de 591,9 milioane Euro, acest împrumut este cel de-al doilea din seria de două operațiuni de finanțare care sprijină Guvernul în realizarea unor reforme structurale cheie pentru creșterea nivelului de incluziune, consolidarea managementului fiscal, promovarea decarbonizării și îmbunătățirea rezilienței la schimbările climatice. Această finanțare vine în sprijinul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, facilitând absorbția sporită a fondurilor europene. Prima operațiune de finanțare pentru politicii de dezvoltare din această serie a fost aprobată în iunie 2022 și a avut o valoare de 622,2 milioane Euro. 

“Prin intermediul acestei finanțări, Banca Mondială ajută Guvernul să-și intensifice eforturile de sprijinire a incluziunii sociale, de îmbunătățire a managementului fiscal și de accelerare a tranziției energetice,” a declarat Anna Akhalkatsi, Manager de Țară al Băncii Mondiale în România. “O analiză recentă a Băncii Mondiale arată că România trebuie să adreseze provocările în materie de sărăcie și incluziune, iar capacitatea statului de a realiza acest obiectiv necesită instituții puternice. Acesta este motivul pentru care asistența tehnică a Băncii Mondiale vine în completarea sprijinului financiar.” 

Asistența Băncii Mondiale vizează promovarea incluziunii prin intermediul consolidării programelor de protecție socială, cum ar fi integrarea persoanelor cu dizabilități în cadrul comunității și facilitarea integrării pe termen mai lung a persoanelor dislocate forțat din Ucraina. De exemplu, familiile cu venituri mici și persoanele singure din România care trăiesc în condiții de sărăcie monetară relativă vor beneficia de sprijin sporit prin programul Venitul Minim de Incluziune (VMI). Pentru a facilita implementarea VMI, acest DPL a sprijinit adoptarea reglementărilor necesare, asigurând totodată indexarea beneficiilor cu rata medie anuală a inflației pentru menținerea acestora la un nivel adecvat. 

Această finanțare contribuie și la consolidarea managementului fiscal, prin eliminarea excepțiilor fiscale și consolidarea cadrelor bugetare.  

În plus, finanțarea propune un set de reforme importante privind decarbonizarea economiei, facilitând tranziția verde în România. Concret, vizează politicile publice referitoare la eliminarea treptată a cărbunelui și încurajarea eficienței energetice, a producției de hidrogen verde, a capacităților de stocare a energiei, precum și a creșterii gradului de acoperire forestieră. Finanțarea oferă, de asemenea, sprijin pentru mobilizarea capitalului privat la scară largă. Aceste acțiuni nu doar că vor sprijini tranziția energetică a României, dar vor contribui și la realizarea obiectivelor Uniunii Europene de a deveni prima regiune net-zero până în 2050. 

COMUNICAT DE PRESĂ NR.: 2023/ECA/147

Contact

București
Ioana-Alexandra Irimia
Washington
Amy Lynn Stilwell

Blog-uri

    loader image

CE E NOU

    loader image