Skip to Main Navigation
COMUNICAT DE PRESĂ15 iunie 2023

Banca Mondială aprobă un împrumut în valoare de 100 milioane de Euro pentru îmbunătățirea accesului la servicii judiciare reziliente și centrate pe utilizator în România

WASHINGTON, 15 iunie 2023 –  Consiliul Directorilor Executivi ai Grupului Băncii Mondiale a aprobat astăzi un împrumut în valoare de 100 milioane de Euro pentru un proiect de investiții (IPF) cu scopul de a îmbunătăți furnizarea și reziliența serviciilor judiciare în România. Proiectul privind consolidarea fundamentului pentru îmbunătățirea furnizării serviciilor judiciare va fi implementat de Guvernul României prin Ministerul Justiției și se va desfășura pe parcursul a șapte ani. Acesta va valorifica mai mult de un deceniu de sprijin financiar și tehnic acordat de Banca Mondială României pentru îmbunătățirea accesului cetățenilor și al companiilor la servicii judiciare de calitate.

Consolidarea furnizării serviciilor judiciare și a statului de drept este esențială pentru actul de guvernanță și dezvoltarea socio-economică a României,” a declarat Anna Akhalkatsi, Manager de Țară al Băncii Mondiale în România. “Prin intermediul acestui proiect, Banca Mondială își propune să sprijine Guvernul României pentru a asigura fundamente și mecanisme instituționale adecvate pentru livrarea de servicii juridice - inclusiv infrastructură eficientă, de exemplu, prin digitalizare, mecanisme eficiente de coordonare și o planificare adecvată a continuării activității.”

Proiectul privind consolidarea fundamentului pentru îmbunătățirea furnizării serviciilor judiciare va sprijini implementarea reformelor și a investițiilor specifice în vederea îmbunătățirii accesului la serviciile judiciare pentru cetățenii și companiile din România, prin îmbunătățirea managementului asistenței juridice, dezvoltarea și implementarea unui model integrat, centrat pe utilizator, pentru furnizarea de servicii judiciare și modernizarea infrastructurii unui set de instanțe.

Odată cu aderarea la Uniunea Europeană, România a înregistrat progrese importante în ceea ce privește consolidarea statului de drept. În plus, România a depus eforturi pentru a îmbunătăți capacitatea profesională a personalului din sistemul judiciar și a investit în îmbunătățirea infrastructurii justiției prin reabilitarea mai multor instanțe din țară, în conformitate cu standardele europene. Aceste eforturi au fost susținute inclusiv cu sprijinul financiar al Băncii Mondiale în cadrul Proiectului de reformă judiciară și Proiectului de îmbunătățire a serviciilor judiciare.

Următoarea generație de reforme se concentrează pe extinderea îmbunătățirii accesului la serviciile judiciare și a calității acestora pe întreg teritoriul României. Multe segmente ale infrastructurii sistemului de justiție nu au fost proiectate pentru furnizarea de servicii centrate pe utilizator și nu îndeplinesc standardele internaționale în materie de risc și reziliență. România se situează în continuare sub media europeană în ceea ce privește accesibilitatea și disponibilitatea justiției civile, iar în cazul întreprinderilor mijlocii este o probabilitate de trei ori mai mare ca acestea să perceapă instanțele drept principalul obstacol ce afectează mediul de afaceri.

Proiectul va acorda o atenție deosebită facilitării accesului la justiție în rândul grupurilor vulnerabile și marginalizate. Constrângerile geografice și fizice, împreună cu furnizarea descentralizată a serviciilor, sunt factori importanți care influențează decizia cetățenilor de a solicita asistență juridică. De exemplu, în prezent, victimele violenței domestice trebuie să se ducă la poliție, la un medic legist și la alte entități în locații diferite pentru a solicita îndrumare juridică. Din cauza acestei experiențe consumatoare de timp și resurse, victimele evită adesea să solicite sprijin prin intermediul sistemului judiciar sau abandonează eforturile înainte de a ajunge în instanță.

“Barierele în calea obținerii serviciilor judiciare tind să afecteze disproporționat persoanele sărace și alte grupuri vulnerabile din România. Având în vedere rata ridicată a violenței domestice din România, victimele unor astfel de abuzuri sunt doar un exemplu de grup vulnerabil pe care proiectul își propune să îl sprijine prin activități ce vizează îmbunătățirea accesului la justiție” a adăugat Anna Akhalkatsi, Manager de Țară al Băncii Mondiale în România.  

De asemenea, Proiectul se va concentra pe îmbunătățirea rezilienței și a gestionării resurselor sistemului judiciar, sprijinind progresele în domeniul digitalizării și dezvoltarea planurilor de continuitate a activității, în timp ce va consolida capacitatea instituțională și va întări coordonarea și colaborarea interinstituțională. În plus, Proiectul include o Componentă de răspuns contingent în caz de urgență (Contingent Emergency Response Component, CERC) care permite Guvernului accesul rapid la finanțare în cazul unor dezastre și situații de urgență majore.

COMUNICAT DE PRESĂ NR.: 2023/ECA/134

Contact

București
Ioana-Alexandra Irimia
Washington
Amy Lynn Stilwell

Blog-uri

    loader image

CE E NOU

    loader image