Skip to Main Navigation
COMUNICAT DE PRESĂ25 mai 2023

Republica Moldova va răspunde provocărilor economice și își va consolida capacitatea de rezistență cu sprijinul continuu al Băncii Mondiale

WASHINGTON, 25 Mai 2023—Consiliul directorilor executivi al Băncii Mondiale a aprobat astăzi acordarea unei finanțări Republicii Moldova, în cadrul celui de-al Doilea Program de Operațiuni pentru Politici de Dezvoltare privind răspunsul la situații de urgență, reziliență și competitivitate (OPD2), în valoare de 134,3 milioane de dolari SUA. Acest sprijin bugetar va ajuta Guvernul Republicii Moldova să atenueze impactul socio-economic generat de invazia Rusiei în Ucraina, în special asupra refugiaților și gospodăriilor. Totodată, prin acest sprijin se urmărește consolidarea rezilienței și sporirea competitivității pentru a reduce vulnerabilitățile la șocurile viitoare.

În prezent, Republica Moldova se confruntă cu provocări fără precedent ca urmare a efectelor de propagare a invaziei Rusiei în Ucraina, care au un impact semnificativ asupra gospodăriilor, economiei și finanțelor publice. Țara s-a confruntat cu o scădere considerabilă a produsului intern brut (PIB) din cauza perturbării schimburilor comerciale, a remitențelor, a crizei energetice și condițiilor meteorologice influențate de schimbările climatice. Aceste circumstanțe de urgență, combinate cu presiunile fiscale de susținere a refugiaților și gospodăriilor și cu o agendă de reformă de dezvoltare nefinalizată, subliniază nevoia urgentă de sprijin atât în vederea abordării provocărilor imediate, cât și a transformării pe termen lung în Republica Moldova. Pentru a răspunde acestor provocări, OPD2 se axează pe acordarea de statut juridic și sprijin pentru integrarea refugiaților ucraineni, pe îmbunătățirea programelor de protecție socială destinate gospodăriilor afectate de invazie și criza energetică. Adițional, programul urmărește să îmbunătățească eficiența energetică, să consolideze cadrul juridic pentru garantarea depozitelor, guvernanța corporativă a întreprinderilor de stat, să sprijine reorganizarea sectorului feroviar și să faciliteze digitalizarea serviciilor publice pentru întreprinderi.

„Acest sprijin bugetar de urgență, care vine cu contribuții din partea partenerilor noștri de dezvoltare, va ajuta Guvernul Republicii Moldova să atenueze impactul continuu al invaziei Rusiei în Ucraina asupra refugiaților și gospodăriilor grav afectate de crizele recente”, a declarat Inguna Dobraja, Directoarea de Țară a Băncii Mondiale pentru Moldova. „De asemenea, mă bucur că acest program va promova reziliența și va spori competitivitatea pentru a reduce vulnerabilitățile la șocurile viitoare".

Programul face parte dintr-un pachet de asistență financiară coordonat pentru Republica Moldova din partea partenerilor internaționali, ca răspuns la urgența socio-economică actuală din țară. Pachetul include contribuții din partea Fondului Monetar Internațional, Uniunii Europene și a partenerilor bilaterali. OPD2 prevede un împrumut BIRD în valoare de 100 de milioane de dolari SUA și beneficiază de un grant de cofinanțare în valoare de 9,3 milioane de dolari SUA în cadrul Fondului fiduciar multidonator pentru Programul Politici de Dezvoltare a Republicii Moldova (MDTF), precum și de o contribuție concesională de 25 de milioane de dolari SUA în cadrul Facilității Globale de Finanțare Concesională (FGFC). Până în prezent, pentru Programul Politici de Dezvoltare a Republicii Moldova au fost primite contribuțiile Statelor Unite, Norvegiei, Irlandei și Suediei. În lunile următoare se preconizează sprijn suplimentar din partea partenerilor, precum și o finanțare paralelă din partea Agenției de Cooperare Internațională a Japoniei.

OPD2 este în concordanță cu prioritățile noului Cadru de Parteneriat cu Țara al Băncii Mondiale în Republica Moldova și se încadrează în eforturile mai largi de sprijinire a autorităților moldovenești pentru a răspunde la impactul imediat al crizelor energetice și de refugiați, dezvoltând în același timp rezistența la viitoarele șocuri. Programul este, de asemenea, în conformitate cu Cadrul global de răspuns la crize al Grupului Băncii Mondiale. OPD2 este completat de un program cuprinzător de sprijin tehnic, inclusiv consultanță tehnică acordată exact la timp (just-in-time) privind securitatea și eficiența energetică și protecția socială.

Din momentul aderării Republicii Moldova la Banca Mondială în 1992, peste 1,3 miliarde de dolari SUA au fost alocați pentru mai mult de 60 de operațiuni. În prezent, portofoliul Băncii Mondiale include 11 proiecte active cu un angajament total de 608 milioane de dolari SUA. Domeniile de sprijin includ reforma reglementării și dezvoltarea afacerilor, modernizarea serviciilor guvernamentale, administrație fiscală, cadastru, educație, drumuri, sănătate și sectoarele sociale, inclusiv răspunsul la situația de urgență, cauzată de COVID-19, agricultura, apă și canalizare și energie.

COMUNICAT DE PRESĂ NR.: 2023/ECA/121

Contact

În Chișinău:
Boris Ciobanu
În Washington:
Sona Panajyan

Blog-uri

    loader image

CE E NOU

    loader image