Skip to Main Navigation
COMUNICAT DE PRESĂ14 martie 2023

Moldova va promova o agendă de dezvoltare verde, rezilientă, competitivă și favorabilă incluziunii, susținută de noul Cadru de Parteneriat cu Țara al Grupului Banca Mondială

WASHINGTON, 14 martie 2023—Consiliul Directorilor Executivi al Grupului Banca Mondială a discutat astăzi un nou Cadru de Parteneriat cu Țara (CPT) pentru Moldova pentru perioada 2023-2027, menit să sprijine redresarea durabilă a țării urmare a impactului cauzat de pandemia COVID-19, criza energetică și influxul refugiaților cauzat de invazia Rusiei în Ucraina, cu accent pe reforme care sprijină crearea de locuri de muncă și o economie mai verde, mai favorabilă incluziunii. Noul cadru strategic se bazează pe 30 de ani de parteneriat robust între Republica Moldova și Grupul Banca Mondială .

Mediul regional și global volatil necesită reforme și schimbări instituționale care vor face economia Moldovei mai sustenabilă și mai rezistentă la șocuri. Prin noul Cadru de parteneriat, Grupul Banca Mondială va sprijini reforme în trei domenii: 1) creșterea oportunităților de ocupare formală a forței de muncă; 2) îmbunătățirea dezvoltării capitalului uman; și 3) creșterea rezilienței la schimbările climatice și la crize. CPT include o temă transversală de fortificare a sistemelor și instituțiilor, inclusiv prin digitalizare și consolidare a capacităților. Cadrul de Parteneriat cu Moldova este aliniat la Planul Național de Dezvoltare al Republicii Moldova Moldova Europeană 2030.

"Moldova ar trebui să profite de oportunitatea tranziției spre o traiectorie de creștere mai sustenabilă, una care să conducă la prosperitate comună și la o economie mai incluzivă, în special deoarece acum se apropie de integrarea aspirată în Uniunea Europeană", a declarat Inguna Dobraja, manager de țară al Băncii Mondiale pentru Moldova. " Grupul Banca Mondială este pregătit să sprijine Moldova în transformarea economiei sale și în creșterea nivelului de trai al populației."

Noul CPT al Grupului Banca Mondială prevede finanțare și activități analitice și consultative pentru implementarea programelor de reformă menite să restabilească creșterea economică și crearea de locuri de muncă. În următorii cinci ani, Moldova va avea acces la noi împrumuturi de la Banca Mondială, atât pentru proiecte investiționale, cât și pentru sprijin bugetar, în funcție de cererea țării și de progresele înregistrate în implementarea reformelor. Corporația Financiară Internațională (IFC), membră a Grupului Banca Mondială, va contribuii cu investiții în sectoare selecte și va facilita mai multe investiții private în țară.  Agenția Multilaterală de Garantare a Investițiilor (MIGA) va oferi garanții pentru investitorii și creditorii transfrontalieri in sectorul privat. Reurse adiționale din fondurin fiduciare vor fi identificate pentru completarea activităților analitice  și investițiuonale ale Grupului Banca Mondială.

Lisa Kaestner, Directoare regională IFC pentru Ucraina și Moldova a declarat: “ Optimizarea potențialului sectorului privat va ajuta Moldova să-și reia traiectoria de crestere economica. Sporirea competitivității țării prin investiții în sectorul energetic, transport, sectorul financiar, precum și în lanțurile valorice de exporturi agricole, vor fi determinante. IFC are ca obiectiv sa sustina Moldova în aceste domenii prin expertiză și investiții, prin sporirea eficienței, îmbunătățirea productivității și dezvoltarea lanțurilor valorice.

Noul CPT se bazează pe analiza provocărilor generale de dezvoltare ale Republicii Moldova, așa cum sunt prezentate într-o serie de produse analitice de bază, și anume Actualizarea Diagnosticului sistematic de țară, Diagnosticul sectorului privat al țării, Raportul privind finalizarea și lecțiile însușite din implementarea CPT precedent și consultări cu o serie de părți interesate la diferite niveluri ale guvernului, sectorul privat, societatea civilă și partenerii de dezvoltare. CPT rezultat reflectă un consens al părților interesate privind procesul de reformă și o înțelegere comună a priorităților de dezvoltare și provocărilor cu care se confruntă țara.

De la aderarea Moldovei la Banca Mondială în 1992, aproximativ 2 miliarde de dolari SUA au fost alocate pentru mai mult de 60 de proiecte în țară. În prezent, portofoliul Băncii Mondiale include 12 proiecte active cu un angajament total de 650 de milioane de dolari SUA. Domeniile de sprijin includ reforma reglementării și dezvoltarea afacerilor, modernizarea serviciilor guvernamentale, administrareafiscală, înregistrarea terenurilor, educația, drumurile, sănătatea și sectoarele sociale, inclusiv răspunsul la situația de urgență COVID-19, agricultura, aprovizionarea cu apă și salubritatea, și sectorul energetic.

COMUNICAT DE PRESĂ NR.: 2023/ECA/76

Contact

La Washington, D.C.
Sona Panajyan
La Chisinau
Boris Ciobanu
La Kiev
Kateryna Chechel

Blog-uri

    loader image

CE E NOU

    loader image