Skip to Main Navigation
COMUNICAT DE PRESĂ27 iunie 2022

Moldova va reduce povara de reglementare, va spori accesul la finanțare și va permite creșterea exporturilor, cu sprijinul Băncii Mondiale

WASHINGTON, 27 iunie 2022 -  Consiliul Directorilor Executivi al Băncii Mondiale a aprobat astăzi finanțarea pentru Proiectul privind Competitivitatea Întreprinderilor Micro, Mici și Mijlocii (ÎMMM)” în valoare de 50 milioane dolari SUA. Proiectul va ajuta țara să reducă povara de reglementare, să sporească accesul la finanțare, să îmbunătățească competitivitatea exporturilor întreprinderilor moldovenești, iar în caz de criză sau urgență eligibilă, să reacționeze prompt și efectiv la acestea.

Redresarea rapidă a Republicii Moldova pe parcursul anului 2021 va fi frânată din cauza războiului actual din Ucraina, care se așteaptă să aibă un impact substanțial, prin intermediul canalelor de comerț și remitențe, precum și din cauza prețurilor ridicate la energie și a incertitudinilor financiare. Piața muncii a țării și-a revenit după COVID-19, dar rămâne slabă din punct de vedere structural, în timp ce poziția sa fiscală și externă se asteaptă să fie pusă în continuare la încercare. Moldova are o densitate mică a întreprinderilor micro-mici și medii, cu doar 13,5 ÎMMM-uri la mia de locuitori în 2020. Un număr relativ mic de întreprinderi moldovenești exportă, în timp ce mediul investițional nu este încă pe deplin favorabil dezvoltării întreprinderilor, iar întreprinderile se confruntă cu dificultăți privind accesul la finanțare.

Proiectul privind competitivitatea IMM-urilor va contribui la digitalizarea inspecțiilor și serviciilor guvernamentale pentru afaceri, la simplificarea documentelor permisive și la îmbunătățirea infrastructurii naționale de calitate pentru a reduce povara de reglementare cu care se confruntă întreprinderile. Acesta va sprijini accesul la finanțare pentru întreprinderi prin intermediul garanțiilor de credit și va consolida capacitatea Fondului de garantare a creditelor. Acesta de asemenea, va sprijini dezvoltarea întreprinderilor micro, mici și mijlocii și va spori competitivitatea exporturilor acestora.

„Proiectul privind Competitivitatea ÎMMM-urilor va continua conlucrarea de durată a Grupului Banca Mondilă cu autoritățile moldovenești pe probleme financiare și de dezvoltare a sectorului privat pe care am avut-o în ultimul deceniu”, a declarat Inguna Dobraja, Directoare de Țară a Băncii Mondiale pentru Moldova. „Proiectul este aliniat la Strategia Guvernului de susținere a dezvoltării ÎMMM-urilor și va contribui într-adevăr la îmbunătățirea și eficientizarea serviciilor de afaceri prin digitalizare. Acesta de asemenea, va permite IMMM-urilor să devină mai competitive și le va facilita accesul la finanțare, ceea ce va contribui la creșterea exporturilor moldovenești și la crearea de locuri de muncă”.

Proiectul va aduce beneficii unul număr mare de întreprinderi private, precum și instituții publice. Companiile beneficiare ale Mecanismului de granturi de cofinanțare (MGC) vor include exportatori noi și potențiali, direcți și indirecți. De acest instrument vor beneficia și furnizorii de servicii de dezvoltare a afacerilor. În plus, ODIMM va beneficia de accesul la o echipă tehnică și operațională experimentată și de activități de consolidare a capacităților care vor ajuta instituția să dobândească cunoștințele și expertiza necesare pentru a pune în aplicare MGC. De asemenea, proiectul va fi în beneficiul companiilor deținute și gestionate de femei, care se confruntă cu o probabilitate disproporționată de a exporta mai puțin decât companiile deținute de bărbați și care au mai multe dificultăți în obținerea unui împrumut.

De la aderarea Republicii Moldova la Banca Mondială în 1992, peste 1,3 miliarde de dolari au fost alocate pentru mai mult de 60 de operațiuni în țară. În prezent, portofoliul Băncii Mondiale include 12 proiecte active, cu un angajament total de 638,1 milioane de dolari. Printre domeniile de sprijin se numără reforma de reglementare și dezvoltarea afacerilor, modernizarea serviciilor guvernamentale, administrația fiscală, înregistrarea terenurilor, educația, drumurile, sănătatea și sectoarele sociale, inclusiv răspunsul de urgență la COVID-19, agricultura, apa și canalizarea și energia.

COMUNICAT DE PRESĂ NR.: 2022/ECA/119

Contact

Washington
Sona Panajyan
Chisinau
Boris Ciobanu

Blog-uri

    loader image

CE E NOU

    loader image