Skip to Main Navigation
COMUNICAT DE PRESĂ 29 aprilie 2021

Școlile din România vor deveni mai sigure, incluzive și durabile cu sprijinul Băncii Mondiale

București, 29 Aprilie, 2021 - Aproximativ 100 de clădiri ce aparțin de 55 de școli din România vor fi renovate pentru a îndeplini standarde moderne de siguranță, reziliență, incluziune, sustenabilitate și infrastructură digitală, în cadrul unui nou Proiect pentru școli mai sigure, incluzive și durabile. Proiectul, în valoare de 100 de milioane de Euro, a fost aprobat astăzi de Consiliul de Administrație al Băncii Mondiale.

Acest proiect, implementat de Ministerul Educației, își propune să abordeze provocările legate de infrastructura școlară, să evidențieze procesul și impactul investițiilor în școli mai sigure și moderne și să stabilească bazele instituționale pentru investiții eficiente și strategice pe termen lung. Accesul la săli de clasă moderne este esențial pentru îmbunătățirea rezultatelor educaționale, creșterea numărului de înscrieri la școală și integrarea diferitelor nevoi ale elevilor. În România, este o nevoie urgentă de îmbunătățire a rezultatelor educaționale, în special, în ceea ce privește o serie de probleme majore ce țin de reducerea absenteismului in rândul elevilor și creșterea numărului de elevi care participă la clase și își finalizează studiile.

Un copil născut în România se așteaptă să își atingă doar 58% din productivitatea totală pe care ar putea-o atinge dacă ar avea acces la servicii mai bune de educație și sănătate”, spune Tatiana Proskuryakova, Director de țară al Băncii Mondiale pentru România. „În plus, cercetările demonstrează cum calitatea infrastructurii educaționale afectează în mod direct nivelul de performanță al elevilor. Îmbunătățiri în calitatea acestei infrastructuri vor ajuta în mod direct elevii de astăzi, iar, in viitor, vor aduce beneficii întregii țări.

În plus, proiectul va oferi sprijin municipalităților din țară pentru a investi în infrastructura educațională. De asemenea, proiectul fructifică noi oportunități ale României de a investi în reziliență în fața dezastrelor și a schimbărilor climatice, prin investiții în școli sigure ce pot oferi adăpost de urgență în cazul dezastrelor și care reprezintă spații educaționale flexibile ce pot fi utilizate pentru activități comunitare. România este una dintre țările din Uniunea Europeană expuse cel mai mult hazardului seismic, având sute de vieți pierdute și zeci de mii de clădiri avariate în cutremure, în ultimii 200 de ani - situație care va fi agravată de impactul schimbărilor climatice. Astăzi, peste 1.000 de școli din întreaga țară sunt expuse unui risc ridicat de deteriorare sau colaps în cazul unui cutremur, sau nu îndeplinesc standardele moderne de incendiu, sanitizare sau cerințele privind calitatea aerului. Mai mult, școlile joacă un rol important în creșterea gradului de conștientizare a riscurilor legate de dezastre naturale și schimbări climatice, dar și in îmbunătățirea pregătirii pentru situații de urgență.

România are un număr ridicat de școli care nu respectă standardele de siguranță, de sanitizare de bază și de eficiență energetică. Acestea reprezintă un risc substanțial pentru populație și economie în contextul actualei pandemii de COVID-19, a viitoarelor cutremure și a impactului continuu al  schimbărilor climatice”, spune Alanna Simpson, Coordonator Principal al Managementului Riscurilor la Dezastre al Băncii Mondiale.

Acest proiect abordează nevoia urgentă a țării de investiții holistice, într-o infrastructură școlară mai sigură, incluzivă, modernă și durabilă, care este concepută pentru a ajuta elevii, profesorii și comunitățile de astăzi, pregătind în același timp mai bine țara pentru incertitudinile viitorului.

***

Pentru mai multe informații despre activitatea Băncii Mondiale în România, vă rugăm să vizitați:

http://www.worldbank.org/en/country/romania

Urmăriți-ne pe Facebook: https://www.facebook.com/WorldBankRomania/

Urmăriți-ne pe Twitter: https://twitter.com/WorldBankECA

Alăturați-vă discuției: http://blogs.worldbank.org/europeandcentralasia


COMUNICAT DE PRESĂ NR.: 2021/ECA/91

Contact

Bucharest
Ioana-Alexandra Irimia
iirimia@worldbank.org
Api
Api