Skip to Main Navigation
COMUNICAT DE PRESĂ 25 septembrie 2020

Companiile din Moldova vor putea supraviețui, recupera și menține locurile de muncă după criza COVID-19 cu suportul Băncii Mondiale

WASHINGTON, 25 septembrie, 2020 – Pandemia COVID-19 a dus la o reducere drastică a activității economice în Moldova, companiile și afacerile confruntându-se cu constrângeri financiare grave pentru a-și continua activitatea, achita salariile și îndeplini obligațiunile fiscale. Pachetul de asistență al Băncii Mondiale, care restructurează Proiectul în derulare de 15 milioane dolari SUA Modernizarea Administrației Fiscale își propune drept scop să susțină Guvernul Republicii Moldova în implementarea unor măsuri fiscale importante de atenuare a riscurilor pentru a ajuta companiile.

Restructurarea dată va ajuta Guvernul Republicii Moldova să implementeze măsuri importante de facilități fiscale, care vor susține continuitatea afacerilor și nivelul de ocupare a forței de muncă în contextul pandemiei COVID-19. Proiectul va implementa în mod specific programe de subvenționări fiscale condiționate pentru a susține atât supraviețuirea afacerilor, cât și pentru a proteja ocuparea.

“Restructurarea Proiectului de Modernizare a Administrației Fiscale face parte din răspunsul la criza COVID-19 al Grupului Banca Mondială”, menționează Anna Akhalkatsi, Directorul biroului Băncii Mondiale în Moldova. “Măsura va susține eforturile guvernului de a salva mijloacele de trai, menține locurile de muncă și va asigura dezvoltarea mai sustenabilă a afacerilor și crearea locurilor noi de muncă. Ajutorarea companiilor și instituțiilor financiare să supraviețuiască șocului inițial al crizei, restructurarea și recapitalizarea sunt elementul cheie pentru a susține recuperarea economică și mobilizarea veniturilor pe termen mai lung”.

Această restructurare va permite de asemenea Serviciului Fiscal de Stat (SFS) să achiziționeze două soluții software pentru a asigura continuitatea activității agenției fiscale și îmbunătăți prestarea serviciilor pentru contribuabili în circumstanțele de carantină. Soluțiile de tehnologii informaționale includ un sistem de monitorizare la distanță pentru inspectorii fiscali și un soft de protecție împotriva pierderii datelor. Împreună, aceste soluții vor permite SFS să continuie realizea funcțiilor, care contribuie la îmbunătățirea conformității și deservirea continuă și sigură a contribuabililor în cazul repetării pandemiei sau survenirii unor urgențe similare. Implementarea ambelor soluții software va contribui la îmbunătățirea administrării fiscale și, prin urmare, a serviciilor acordate contribuabililor.

Din momentul aderării Moldovei la Banca Mondială în 1992, peste 1.3 miliarde dolari SUA au fost alocate pentru circa 60 de operațiuni realizate în țară. La moment, portofoliul Băncii Mondiale include 12 proiecte active cu un angajament total de 603.1 milioane dolari SUA. Domeniile de suport includ reforma cadrului de reglementare și susținerea afacerilor, modernizarea serviciilor guvernamentale, administrația fiscală, înregistrarea funciară, educația, drumurile, sănătatea și sectorul social, inclusiv răspunsul de urgență COVID-19, agricultura și energia.

Portofoliul contractat al IFC pentru Moldova este de 2,25 milioane de dolari SUA (2.25 milioane de dolari SUA în sold). Portofoliul dat constă din 28% împrumuturi și 72% capital propriu. Agenția Multilaterală de Garantare a Investițiilor a oferit garanții de circa 14,7 milioane de dolari SUA. Ambele instituții sunt membre ale Grupului Băncii Mondiale.


COMUNICAT DE PRESĂ NR.: 2021/ECA/23

Contact

In Washington
Sona Panajyan
spanajyan@worldbank.org
In Chisinau
Boris Ciobanu
bciobanu@worldbank.org
Api
Api