Skip to Main Navigation
COMUNICAT DE PRESĂ 18 iunie 2020

Suportul Bancii Mondiale va spori eficiența sistemului de alimentare centralizată cu energie termică în Chisinau

WASHINGTON, D.C., 18 iunie 2020 – Consiliul directorilor executivi al Băncii Mondiale a aprobat astăzi o finanțare în sumă de 92 milioane de euro pentru al doilea proiect de îmbunătățire a eficienței sistemului de alimentare centralizată cu energie termică, care va susține investiții pentru creșterea eficienței serviciilor de alimentare centralizată cu energie termică în Chisinau.

Proiectul va permite întreprinderii Termoelectrica – societatea pe acțiuni responsabilă de alimentarea centralizată cu energie termică în Chișinău – să ofere servicii mai eficiente populației, prin instalarea echipamentelor noi de producere a energiei în regim de cogenerare, eficiente din punctul de vedere al consumului de combustibili, și prin reconstrucția și modernizarea instalațiilor existente de generare a energiei termice și electrice. Suplimentar, pe partea consumatorului, proiectul va finanța investiții în sporirea eficienței energetice și de conservare a energiei în clădiri publice și rezidențiale selectate.

Moldova rămâne a fi foarte dependentă de importuri pentru a satisface cererea de energie, iar utilizarea ineficientă a energiei determină costuri energetice mai mari pentru sectorul industrial, cel comercial, public și rezidențial, reprezentând un obstacol major pentru creșterea economică și competitivitate. Mai mult ca atât, infrastructura de producere a energiei termice și electrice este învechită și uzată, făcând-o mai puțin fiabilă și mai costisitoare, iar instalațiile principalele de cogenerare a energiei termice și electrice sunt la finele ciclului lor operațional. Investițiile din cadrul proiectului vor contribui la menținerea fiabilității alimentării cu energie termică în Chișinău și îmbunătățirea considerabilă a eficienței sistemului de alimentare centralizată cu energie, producând și o reducere majoră a emisiilor de CO2.

De la crearea sa în iunie 2015, Termoelectrica a înregistrat rezultate importante în raționalizarea structurii sale organizaționale, precum și îmbunătățirea eficienței sale operaționale și a performanței financiare. Aceste rezultate au fost produsul unei reforme de succes a sectorului de alimentare centralizată cu energie termică, susținută de proiectul Îmbunătățirea eficienței sistemului de aprovizionare centralizată cu energie termică al Băncii Mondiale și asistența tehnică asociată acordată de Guvernul Suediei. De asemenea, întreprinderea a îmbunătățit calitatea și fiabilitatea serviciilor de alimentare centralizată cu energie termică și a reușit să inverseze tendința de debranșare de la încălzirea centralizată și pierderea  bazei sale de consumatori, devenind astfel furnizorul preferat de servicii de termoficare.

“Banca Mondială salută lansarea acestui proiect de o importanță majoră, care va ajuta autoritățile din Moldova și Termoelectrica să consolideze succesul reformei sistemului de alimentare centralizată cu energie termică și să sporească în continuare eficiența operațională și financiară a întreprinderii, pentru servicii de termoficare mai accesibile, în special pentru consumatorii vulnerabili și cu venituri mici,” a declarat Anna Akhalkatsi, manager de țară pentru Moldova, Banca Mondială. “Proiectul va contribui de asemenea la consolidarea poziției întreprinderii Termoelectrica în calitatea sa de producător al energie electrice in regim de cogenerare eficient, făcând-o mai competitivă într-un context regional care suferă schimbări majore privind sursele de alimentare cu gaze naturale și energie electrică. Proiectul constituie o parte integrantă a eforturilor mai ample întreprinse de Banca Mondială pentru consolidarea securității energetice și îmbunătățirea accesibilității serviciilor energetice în Moldova.”

Proiectul va produce beneficii pentru populația Chișinăului și altor grupuri de consumatori ai serviciilor de alimentare centralizată cu energie termică, prin creșterea eficienței sectorului și o fiabilitate mai mare a serviciilor de alimentare centralizată cu energie termică, începând de la ciclul de producere a energiei și până la consumatorul final, apropiind și mai mult aceste servicii de consumatori și contribuind la un comportament mai conștient privind aspectele de eficiență energetică.

De la momentul aderării Republicii Moldova la Banca Mondială în 1992, peste 1 miliard de dolari SUA au fost alocați pentru 60 de operațiuni în țară. În prezent, portofoliul Băncii Mondiale include 12 proiecte active, totalul angajamentelor constituind 528,6 milioane de dolari SUA. Domeniile de sprijin includ reforma cadrului de reglementare și dezvoltarea afacerilor, modernizarea serviciilor guvernamentale, administrarea fiscală, înregistrarea terenurilor, educația, sectorul drumurilor, sănătatea și domeniul social, inclusiv răspunsul de urgență la COVID-19, agricultura și sectorul energetic. 


COMUNICAT DE PRESĂ NR.: 2020/ECA/114

Contact

La Chișinău
Boris Ciobanu
+372 22 262242
bciobanu@worldbank.org
La Washington, DC
Sona Panajyan
+1202 473 9751
spanajyan@worldbank.org
Api
Api