Skip to Main Navigation
COMUNICAT DE PRESĂ 23 aprilie 2020

Majoritatea prețurilor bunurilor de larg consum sunt previzionate a scădea în anul 2020, pe măsură ce Coronavirus reduce cererea și perturbă oferta

În ciuda ofertei bogate de produse agricole, perturbările din lanțul comercial aduc în atenție dificultăți în asigurarea hranei.

WASHINGTON, 23 aprilie 2020 – Șocul produs de pandemia de COVID-19 asupra economiei globale a scăzut majoritatea prețurilor mărfurilor și este de așteptat să conducă la prețuri substanțial mai mici față de 2020, a specificat Banca Mondială în raportul „Situația piețelor produselor de larg consum”(Commodity Markets Outlook) pentru luna aprilie.

Produsele energetice și metalele sunt categoriile cel mai puternic afectate de oprirea bruscă a activității economice și de încetinirea semnificativă la nivel global care se anticipează că va avea loc. Bunurile asociate activităților de transport, inclusiv petrolul, au suferit cele mai accentuate scăderi. În ciuda unui impact moderat asupra prognozelor cu privire la majoritatea produselor agricole de larg consum, dereglările din lanțul ofertei și măsurile guvernamentale adoptate în vederea restricționării exporturilor sau realizării de stocuri de astfel de produse intensifică îngrijorările în sensul că securitatea alimentară ar putea fi periclitată în anumite locuri, se arată în raport.

„Pe lângă numărul devastator de pierderi de vieți umane, impactul economic al pandemiei se va resimți la nivelul cererii și va produce perturbări ale ofertei, afectând în mod negativ țările în curs de dezvoltare, care se bazează intensiv pe bunurile de larg consum”, a afirmat Ceyla Pazarbasioglu, Vice-Președintele Grupului Băncii Mondiale pentru Creștere Echitabilă, Finanțare și Instituții. „Factorii de decizie politică trebuie să reziste tentației de a impune restricții și măsuri comerciale care ar putea periclita siguranța alimentară, deoarece categoria săracă va avea cel mai mult de suferit.”

Media prețurilor lunare ale țițeiului a scăzut cu 50 % în perioada ianuarie-martie. Prețurile au ajuns la un nivel istoric în luna aprilie, iar anumite referințe de tranzacționare au înregistrat valori negative. Se previzionează că acestea se vor stabili la o medie de 35 USD pe baril în anul 2020, ceea ce înseamnă o scădere accentuată față de previziunea din luna octombrie, dar și o cădere de 43 de procente față de media anului 2019, și anume 61 USD per baril. Ajustarea negativă reflectă o cădere masivă a cererii, la un nivel istoric. Scăderea prețurilor țițeiului a fost exacerbată de incertitudinile legate de acordurile de producție existente între Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol (OPEC) și alți producători din industria petrolieră. Prețurile la energie în ansamblu (categorie în care sunt incluse și gazele naturale și cărbunii) se previzionează că se vor stabili la un nivel mediu cu 40 de procente mai mic în 2020, însă vor cunoaște o revenire considerabilă în 2021.

Și prețurile metalelor au scăzut la începutul anului 2020. Cele mai semnificative reduceri s-au înregistrat la cupru și zinc, acestea fiind produse asociate în special cu activitatea economică globală. Se estimează că prețurile metalelor vor scădea în ansamblu cu 13 procente în 2020, pe măsură ce încetinirea cererii și închiderea unor domenii industriale cheie vor influența masiv piața. Metalele industriale ar fi cel mai puternic afectate de încetinirea economică globală, în special a economiei Chinei, care reprezintă mai mult de jumătate din cererea globală de metale. 

Prețurile din domeniul agricol sunt mai puțin afectate de creșterea economică, astfel că au suferit numai scăderi minore în primul trimestru al anului 2020, cu excepția cauciucului, articol utilizat în transporturi. Se previzionează că prețurile vor rămâne în general stabile în 2020 în ansamblu, din moment ce nivelurile de producție și stocurile celor mai multe categorii de alimente principale au înregistrat valori superioare record.  Cu toate acestea, producția bunurilor agricole de larg consum s-ar confrunta cu perturbări în activitățile de comerț și distribuție a materialelor necesare, precum îngrășăminte, pesticide și disponibilitatea forței de muncă. Perturbările din lanțurile comerciale au afectat deja exporturile de pe piețele emergente și țările în curs de dezvoltare de produse perisabile, cum ar fi flori, fructe și legume.

„Acest șoc enorm suferit de piețele produselor de larg consum și prețurile scăzute la petrol ar putea determina un regres masiv în economiile în curs de dezvoltare, punând în pericol investițiile necesare în infrastructura critică, ce susține creșterea pe termen lung și creează locuri de muncă de calitate”, a afirmat Makhtar Diop, Vice-Președintele Băncii Mondiale pentru Infrastructură. „Comunitatea internațională trebuie să se mobilizeze pentru gestionarea acestor regrese, prin efectuarea de intervenții în surse alternative de energie, transport sustenabil și acces la infrastructura, precum și servicii digitale necesare pentru a permite oamenilor să rămână conectați, în aceste vremuri nesigure. Aceasta este cheia pentru furnizarea de servicii sociale vitale, protejarea locurilor de muncă, susținerea activității economice și salvarea de vieți omenești.”

O secțiune analitică are ca obiect impactul produs de pandemia de COVID-19 asupra piețelor produselor de larg consum. Măsurile de prevenţie adoptate pentru combaterea virusului au avut drept consecință o scădere fără precedent a cererii de petrol, iar dereglările din lanțul comercial pot determina modificări în consumul și producția altor bunuri de larg consum, periclitând securitatea alimentară. Analiza constată că pandemia are potențialul de a afecta cererea și oferta de produse de larg consum pe termen îndelungat.

Căderea prețurilor petrolului oferă factorilor de decizie din economiile de piața emergente și în curs de dezvoltare ocazia de a pune în aplicare reforme ce prevăd subvenții pentru energie. Astfel de reforme pot ajuta la direcționarea de cheltuieli libere către scopuri legate de pandemie, descurajarea risipei de energie și realocarea cheltuielilor către programe care vizează categoriile sărace.

O altă secțiune analizează OPEC, în contextul altor acorduri similare de gestionare a aprovizionării cu mărfuri. Aceste acorduri s-au prăbușit de-a lungul timpului, sub presiunea forțelor economice și a altor evenimente, iar OPEC poate fi expusă acelorași presiuni.


COMUNICAT DE PRESĂ NR.: 2020/173/EFI

Contact

În Washington:
Mark Felsenthal
+1 (202) 458-0051
mfelsenthal@worldbank.org
Pentru solicitări de difuzare:
David Young
+1 (202) 473-4691
dyoung7@worldbank.org
În București:
Ana Cătăuță
+40742213850
acatauta@worldbank.org
Api
Api