Skip to Main Navigation
COMUNICAT DE PRESĂ 4 iunie 2019

Creșterea economică globală va scădea la 2,6% în 2019, apar riscuri substanțiale

Creșterea economiilor emergente și în curs de dezvoltare va ajunge la 4,6% în 2020, de la 4% in 2019; dezvoltarea este vulnerabilă la perturbările financiare și cele generate de comerț

WASHINGTON, 4 iunie 2019 — Creșterea economică globală se estimează că va fi mai mică decât cea prognozată, fiind de 2,6% în 2019, înainte de a crește ușor la 2,7% în 2020. Pe piețele emergente și în economiile în curs de dezvoltare, creșterea se așteaptă să se stabilizeze anul următor, deoarece unele țări vor depăși dificultățile financiare, dar impulsul economic rămâne slab.

Creșterea în economiile emergente și în curs de dezvoltare este limitată de investițiile scăzute și există riscul ca tendința să devină descendentă. Printre riscuri se numără apariția unor bariere în calea dezvoltării comerțului, reapariția tensiunilor financiare și o încetinire mai mare decât era de așteptat în mai multe economii importante, indică Banca Mondială în raportul Perspectivele economice globale: Tensiuni amplificate, investiții reținute din iunie 2019. Problemele structurale care duc la alocarea necorespunzătoare sau descurajarea investițiilor au, de asemenea, un impact asupra perspectivelor.

„O creștere economică mai robustă este esențială pentru a reduce sărăcia și a îmbunătăți standardele de viață,” a spus președintele Grupului Băncii Mondiale, David Malpass. „În prezent, impulsul economic rămâne scăzut, în timp ce nivelurile crescute ale datoriilor și creșterea discretă a investițiilor în economiile în curs de dezvoltare nu permit țărilor să-și atingă potențialul. Este urgent necesar ca țările să implementeze reforme structurale semnificative care să îmbunătățească climatul de afaceri și să atragă investițiile. De asemenea, trebuie să acorde prioritate administrării datoriilor și transparenței, astfel încât noile datorii să ducă la creștere și investiții.”

În cazul economiilor avansate, ca grup, creșterea se anticipează că va scădea în 2019, în special în zona Euro, din cauza exporturilor și a investițiilor reduse. În SUA, creșterea se estimează că va ajunge la 2,5% anul acesta și va scădea la 1,7% în 2020. În zona Euro, creșterea se estimează să fie în jur de 1,4% în 2020-2021, mai fluidă în ceea ce privește comerțul și cererea internă, ceea ce are un impact asupra activității, în ciuda sprijinului continuu din partea politicii monetare.

În cazul piețelor emergente și al economiilor în curs de dezvoltare, creșterea se estimează să ajungă la un nivel scăzut pentru al patrulea an consecutiv, de 4% în 2019 înainte de a se redresa, la 4,6% în 2020. Mai multe economii se confruntă cu dificultăți financiare și incertitudini politice. Încetinirile se anticipează să aibă un declin, iar creșterea comerțului global – care se estimează că va fi în 2019 cea mai mică de la criza financiară de acum zece ani -- se estimează că se va redresa.

Descărcați raportul „Perspective economice globale” din iunie 2019.

„Deși aproape toate economiile se confruntă cu provocări, țările cele mai sărace se confruntă cu probleme mari, din cauza fragilității, izolării geografice și sărăciei înrădăcinate”, a spus Vicepreședintele pentru creștere echitabilă, finanțe și instituții al Băncii Mondiale, Ceyla Pazarbasioglu. „Dacă aceste țări nu intră pe calea unei creșteri rapide, obiectivul de reducere a sărăciei extreme sub 3 procente până în 2030 va rămâne de neatins.”

Secțiunile analitice acoperă subiectele cheie curente:

  • Datoria publică a crescut substanțial în economiile emergente și în curs de dezvoltare, întrucât reducerile câștigate cu greu ale ratelor datoriei publice dinainte de criza financiară au fost inversate într-o mare măsură. Economiile din țările emergente și în curs de dezvoltare trebuie să creeze un echilibru atent între împrumuturile realizate pentru a ajuta creșterea și evitarea riscurilor asociate cu împrumuturile excesive.
  • Ritmurile de creștere în țările cu venituri reduse se așteaptă să ajungă la 6% în 2020 de la 5,4% în 2019, dar încă nu este suficient pentru a reduce în mod substanțial sărăcia. Deși, în perioada 2000-2018, mai multe țări cu venituri reduse au progresat spre statutul de țări cu venituri medii, celelalte țări cu venituri reduse se confruntă cu provocări mai mari pentru a obține un progres similar. Multe sunt mai sărace decât țările care au făcut un salt către nivelurile cu venituri mai mari și sunt fragile, dezavantajate de geografie și se bazează mult pe agricultură.
  • Creșterea investițiilor în economiile emergente și în curs de dezvoltare se așteaptă să rămână redusă și sub mediile istorice, înfrânată de creșterea globală lentă, marja de manevră bugetară restrânsă și limitările structurale. O reluare susținută a creșterii investițiilor este necesară pentru îndeplinirea obiectivelor cheie de dezvoltare. Reformele climatului de afaceri pot să ajute la încurajarea investițiilor private.
  • Deprecierile acute ale monedelor sunt mai des întâlnite în economiile emergente și în curs de dezvoltare decât în economiile avansate, iar băncile centrale de multe ori trebuie să reacționeze la aceste fluctuații pentru a menține stabilitatea prețurilor. Transferul cursului de schimb în inflație este mai limitat atunci când băncile centrale urmăresc ținte credibile de inflație, operează în cadrul unui regim flexibil al cursului de schimb și sunt independente de administrația centrală.

„În mediul curent cu rate globale ale dobânzii reduse și o creștere slabă, împrumuturile guvernamentale suplimentare ar putea să pară o opțiune atractivă pentru finanțarea finanțarea proiectelor de consolidare a creșterii economice”, a spus Directorul departamentului de perspective al Băncii Mondiale, Ayhan Kose. „Cu toate acestea, după cum a indicat lungul istoric al crizelor financiare, datoria nu poate să fie tratată ca un prânz gratuit.”


COMUNICAT DE PRESĂ NR.: 2019/190/EFI

Contact

Washington
Mark Felsenthal
(202) 458-0051
(202) 602-9673
mfelsenthal@worldbank.org
Pentru cereri de difuzare
Huma Imtiaz
(202) 473-2409
himtiaz@worldbankgroup.org
Api
Api