Skip to Main Navigation
COMUNICAT DE PRESĂ 31 octombrie 2018

Economiile din Europa și Asia Centrală accelerează ritmul reformelor pentru a îmbunătăți climatul de afaceri, scrie raportul Doing Business

WASHINGTON, 31 octombrie 2018 - Economiile din Europa și Asia Centrală au intensificat ritmul reformelor pentru a îmbunătăți climatul de afaceri pentru întreprinderile mici și mijlocii, se arată în raportul Băncii Mondiale intitulat Doing Business 2019: Training for Reform, dat publicității astăzi.

În regiune au fost implementate în total 54 de reforme în ultimul an, comparativ cu 43 de reforme implementate în anul anterior. Aproape toate cele 23 de economii din regiune au efectuat reforme care ajută la crearea de locuri de muncă și stimularea întreprinderilor private.

Regiunea găzduiește două dintre cele mai importante 10 economii din acest an, măsurate în raportul Doing Business, Georgia se mută pe locul 6, iar FYR Macedonia urcă un loc, pe locul 10. Regiunea găzduiește, de asemenea, două dintre ţările care au avansat cel mai mult în acest an, Azerbaidjan și Turcia.

"Încă o dată, economiile Europei și Asiei Centrale au demonstrat un angajament foarte puternic față de agenda privind reformele în acest domeniu, care are drept scop încurajarea dezvoltării sectorului privat și stimularea creșterii economice organice și prosperității", a declarat Santiago Croci Downes, Program Manager Doing Business Unit.

Turcia, care crește în clasament pentru prima dată, a efectuat șapte reforme record, trecând pe locul 43 în clasamentul global. Începerea unei afaceri în Turcia a devenit mai ușoară odată cu eliminarea cerinței privind capitalul minim. Alte îmbunătățiri au inclus prelucrarea electronică a documentelor și furnizarea de informații suplimentare privind plata impozitelor și îmbunătățirea accesului la credite. Cu toate acestea, o creștere a costului transferului de proprietăți în Turcia a făcut ca înregistrarea proprietății să fie mai dificilă.

Azerbaidjanul, care a avansat pe locul 25, a realizat opt ​​reforme record, cel mai mare număr de reforme realizate de o țară în acest an. Introducerea energiei electrice în Azerbaidjan a devenit mai rapidă și mai ieftină, cu o reducere a timpului necesar pentru ca o afacere să se conecteze la rețea de la 56 la 41 de zile. Țara a îmbunătățit, de asemenea, fiabilitatea surselor de alimentare electrică prin investiții în infrastructura rețelei și stabilind o autoritate națională de reglementare pentru a monitoriza întreruperile de alimentare. Soluționarea autorizaţiilor de construcție a fost simplificată, în timp ce protecția investitorilor minoritari a fost consolidată prin creșterea drepturilor și a rolurilor acționarilor în deciziile majore ale întreprinderilor, clarificând structurile de acționariat și control și cerând o mai mare transparență corporativă.

Cu patru reforme, Rusia a avansat pe locul 31. Reformele din Rusia au inclus o reducere a costului achitării impozitelor atât în ​​Moscova, cât și în St. Petersburg. Rusia a facilitat comerțul transfrontalier prin prioritizarea vămuirii online și prin introducerea unor termene scurte pentru controlul automatizat, care au redus aproape la jumătate timpul necesar pentru respectarea de către frontiere a exportului și importului de bunuri. De asemenea, Rusia a făcut procesul de obținere a autorizaţiilor de construcție mai rapid, reducând cu 13 zile timpul necesar pentru ca o afacere să obțină toate autorizaţiile pentru a construi un depozit. Introducerea de energie electrică a fost, de asemenea, eficientizată și mai ieftină.

În Georgia, s-au implementat trei reforme. Demararea unei afaceri și executarea contractului au fost simplificate. Impozitarea plăților a fost simplificată prin reducerea venitului impozabil. Cu toate acestea, procesul de plată a taxei pe valoarea adăugată (TVA) a devenit mai dificil.

În FYR Macedonia, a fost implementată o reformă. O reducere a taxelor de amenajare a terenurilor a făcut ca procesul de primire a autorizaţiilor de construcție să fie mai puțin costisitor.

În ansamblu, economiile din regiune și-au concentrat eforturile în ultimul an asupra îmbunătățirii comerțului transfrontalier și a plății impozitelor, cu nouă și, respective, opt reforme.

Economiile regiunii performează cel mai bine în ceea ce privește înregistrarea proprietății și protejarea investitorilor minoritari. În medie, este nevoie de 20 de zile pentru a finaliza toate procedurile necesare pentru transferul proprietății, la un cost de 2,6% din valoarea proprietății, comparativ cu 4,2% în țările cu venituri mari ale OECD, pentru aceeași perioadă de timp.

Cu toate acestea, regiunea continuă să înregistreze o evoluție insuficientă în ceea ce privește introducerea energiei electrice. În medie, costă 325% din venitul pe cap de locuitor pentru ca o afacere să obțină o conexiune electrică, comparativ cu 64% în țările cu venituri mari ale OECD.

Din 2003, de la apariția primului raport Doing Business, începerea unei afaceri și plata impozitelor sunt zonele care au cunoscut cele mai multe reforme în Europa și Asia Centrală. În consecință, timpul mediu pentru a începe o afacere în regiune a fost redus la 14 zile, de la 44 de zile în 2003, iar costul a fost redus semnificativ de la 21% din venitul pe cap de locuitor în 2003 la 3,6% în prezent. Timpul necesar pentru o companie  să pregatescă, să depună documentaţia şi să plătască impozitele a fost redus la jumătate, adică la 227 de ore de la 473 de ore în 2005 (când Doing Business a început să urmărească colectarea impozitelor).

Anul acesta, Doing Business a strâns date despre programele de formare oferite funcţionarilor şi utilizatorilor de registre comerciale şi cadastrale. Un studiu de caz din cadrul raportului, care analizează toate aceste date, constată că instruirile obligatorii şi anuale ale funcţionarilor relevanţi sunt asociate cu o funcţionare mai eficientă a registrelor comerciale şi cadastrale.  În Europa și Asia Centrală, 55% din registrele comerțului și 41% din registrele cadastrale utilizează teste pilot. Prin utilizarea testelor pilot pentru a transmite schimbările de reglementare, registrele de afaceri și cadastrale pot identifica și aborda eventuale provocări înainte de implementarea completă a noilor procese.

Un al doilea studiu, privind punerea în aplicare a contractelor și soluționarea insolvenței, examinează educația și formarea pe care judecătorii o primesc în întreaga lume. Acesta conține inițiative ale Uniunii Europene și ale Organizației Internaționale de Formare Judiciară. Alte două studii de caz se axează pe avantajele acreditării electricienilor și pe formarea personalului ce lucrează în domeniul vamal.

Raportul integral şi datele aferente sunt disponibile la adresa www.doingbusiness.org


COMUNICAT DE PRESĂ NR.: 2019/055/DEC

Contact

La Washington:
Indira Chand
+1 (202) 458-0434
+1 (703) 376-7491
ichand@worldbank.org
Pentru solicitări transmisiuni:
Huma Imtiaz
+1 (202) 473-2409
himtiaz@worldbankgroup.org
În București:
Ana Catauta
+40 21 201 0388
acatauta@worldbank.org
Api
Api