Skip to Main Navigation
COMUNICAT DE PRESĂ 05 iulie 2018

Continuarea reformelor va ajuta Moldova să sporească transparența, să creeze locuri de muncă și să îmbunătățească calitatea vieții oamenilor

Washington, 5 iulie 2018. Consiliul director al Grupului Banca Mondială a aprobat astăzi un credit în sumă de 30 milioane de dolari SUA pentru Operațiunea privind politicile de dezvoltare în domeniul guvernanței economice pentru Moldova.

Operațiunea oferă resurse pentru a ajuta Republica Moldova în eforturile de reducere a riscurilor fiscale și armonizare a condițiilor de dezvoltare a sectorului privat.

Operațiunea reprezintă o componentă esențială a Cadrului de parteneriat dintre Grupul Banca Mondială și Moldova, vizând perioada anilor fiscali 2018-2021, și sprijină Strategia națională de dezvoltare a Guvernului “Moldova 2020”.

 “Aprobarea finanțării recunoaște reformele recente, implementate în Moldova pentru îmbunătățirea sistemului de pensii, creșterea funcționalității Autorității Naționale de Integritate, consolidarea guvernanței în sectorul bancar și ameliorarea mediului de afaceri, ca să numim doar câteva”, a declarat Anna Akhalkatsi, director de țară pentru Moldova, Banca Mondială. "Ne-am asumat angajamentul să susținem autoritățile din Moldova în continuarea implementării reformelor, care sunt necesare pentru a favoriza dezvoltarea afacerilor și crearea locurilor de muncă pentru cetățenii de rând.”

Operațiunea privind politicile de dezvoltare în domeniul guvernanței economice sprijină mai multe reforme structurale importante, care vor contribui la sustenabilitatea sistemului de pensii, reducerea prevalenței fumatului, îmbunătățind astfel rezultatele în domeniul sănătății prin impozite mai mari la tutun, consolidarea transparenței întreprinderilor de stat prin cerințe de raportare financiară mai bune, precum și creșterea transparenței în sectorul public printr-un regim îmbunătățit de declarare a averii pentru funcționarii de rang înalt.

Operațiunea contribuie, de asemenea, la dezvoltarea sectorului privat, prin raționalizarea procesului de obținere a autorizațiilor și permiselor de către companii și prin simplificarea testării interne a semințelor, răsadurilor, pesticidelor și îngrășămintelor în scopul creșterii productivității agricultorilor. În final dar nu și în ultim rând, această finanțare pentru politici de dezvoltare va contribui la consolidarea regimului de guvernanță în sectorul bancar și la îmbunătățirea transparenței procesului de achiziție a energiei electrice.  

“Pe termen  mediu, este preconizat un ritm moderat de creștere economică, care va fi puternic dependentă de consum. Impulsionarea creșterii economice și menținerea stabilității macroeconomice necesită soluționarea provocărilor de guvernanță economică, care afectează eficiența în sectoarele public și privat” a declarat Elisa Gamberoni, economist principal pentru Moldova, Banca Mondială. “Accentul operațiunii este plasat pe soluționarea principalelor deficiențe de guvernanță economică în vederea reducerii riscurilor fiscale pe termen mediu și favorizării dezvoltării sectorului privat.”

De la momentul aderării Republicii Moldova la Banca Mondială în 1992, peste 1 miliard de dolari SUA au fost alocați pentru aproximativ 60 de operațiuni în țară. În prezent, portofoliul Băncii Mondiale include 10 proiecte active, suma totală a angajamentelor constituind 357,9 milioane de dolari SUA. Domeniile de sprijin includ reforma cadrului de reglementare și dezvoltarea afacerilor, educația, guvernarea electronică, sectorul sănătății, agricultura, drumurile locale, mediul ambiant și altele.

Portofoliul de angajamente al Corporației Financiare Internaționale în Moldova constituie 53,8 milioane de dolari SUA (50,9 milioane de dolari SUA în circulație) și constă din 95 la sută împrumuturi și 5 la sută capital propriu. Agenția Multilaterală pentru Garantarea Investițiilor a oferit garanții în sumă de 95 milioane de dolari SUA. Ambele instituții sunt membri ai Grupului Banca Mondială.


COMUNICAT DE PRESĂ NR.: 2019/ECA/003

Contact

Washington
Meriem Gray
mgray@worldbank.org
Chisinau
Boris Ciobanu
bciobanu@worldbank.org
Api
Api