Skip to Main Navigation
COMUNICAT DE PRESĂ 19 iunie 2018

Noua strategie a Grupului Băncii Mondiale are ca obiectiv să sprijine o Românie mai prosperă şi mai rezistentă în faţa dezastrelor

WASHINGTON, 19 iunie 2018 — Consiliul Directorilor Executivi al Băncii Mondiale a aprobat un nou Cadru de Parteneriat de Ţară (CPŢ) cu România, cu o perioadă de cinci ani, care va avea ca priorităţi investiţiile în oameni, susţinerea unei dezvoltări mai dinamice a sectorului privat şi un grad de pregătire mai avansat în faţa dezastrelor naturale şi a schimbărilor climatice.

Strategia are un caracter selectiv în ţintirea provocărilor existente în România, iar scopul acesteia este de a aborda problemele-cheie care afectează creşterea sustenabilă şi incluzivă. Creşterea economică a României este una dintre cele mai mari din Uniunea Europeană din 2010, cu o rată medie de creştere de 2,8% în perioada 2010-2017, însă în ciuda celor 11 ani în Uniunea Europeană, calitatea infrastructurii este nesatisfăcătoare, ceea ce impune constrângeri asupra investiţiilor şi productivităţii în sectoare cum ar fi producţia, agricultura şi turismul. Sectorul privat, deşi este dinamic, este mic, cu acces limitat la finanţare, în special pentru IMM-uri şi microîntreprinderi. Ceea ce este mai îngrijorător este faptul că, în ciuda creşterii accentuate, nivelul veniturilor medii nu a convers cu cel european, gradul de reducere a sărăciei a fost scăzut, iar clivajele sociale şi regionale sunt substanţiale şi din ce în ce mai mari. Peste 25% din populaţia României trăieşte cu mai puţin de 5,50 dolari/zi, ceea ce constituie cea mai mare rată a sărăciei din UE.

„Instituţiile puternice şi eficiente sunt elementul cheie ce poate susţine creşterea României pe termen lung”, a spus dna. Tatiana Proskuryakova, Director de Ţară al Băncii Mondiale pentru România şi Ungaria. „Eradicarea sărăciei şi asigurarea unei prosperităţi sporite şi împărtăşite de către toţi românii va necesita investiţii mai numeroase şi mai inteligente în educaţie, într-un sistem de sănătate modern şi locuri de muncă mai bune. Cadrul de Parteneriat cu Ţara pentru perioada 2018-2023 va veni în sprijinul unor domenii de importanţă critică al căror obiectiv este acela de a ajuta România să valorifice enormul capital pe care îl are şi de a se asigura că nimeni nu este exclus“.

CPT cu România se va axa pe trei domenii principale, concentrându-se pe îmbunătăţirea capitalului uman, dezvoltarea sectorului privat şi competitivitate, precum şi pe rezistenţa în faţa şocurilor. Printre obiectivele specifice menţionăm: 

  1. Îmbunătăţirea tranziţiei către educaţia terţiară pentru categoriile sărace şi vulnerabile;
  2. Îmbunătăţirea accesului la servicii de sănătate moderne;
  3. Conectarea categoriilor sărace şi vulnerabile la locurile de muncă;
  4. Consolidarea capacităţii de construire a infrastructurii de transport;
  5. Îmbunătăţirea capacităţii de atragere a investiţiilor private la nivel regional şi local;
  6. Accelerarea ritmului de dezvoltare a pieţei de capital şi accesul la finanţare;
  7. Îmbunătăţirea gradului de pregătire naţională în faţa dezastrelor naturale şi a schimbărilor climatice.

"IFC va continua să sprijine sectorul privat din România prin investiţii şi prin mobilizarea altor finanţări, atât din surse naţionale, cât şi din surse internaţionale, pentru a încuraja creşterea economică şi crearea de locuri de muncă,” a declarat dl. Thomas Lubeck, Director Regional al IFC pentru Europa Centrală şi de Sud-est. "IFC se va implica în noi proiecte pentru consolidarea sectorului financiar şi pentru dezvoltarea în continuare a pieţelor de capital în vederea diversificării opţiunilor de finanţare, precum şi pentru îmbunătăţirea accesului la capital pe termen lung, în special pentru IMM-uri şi microîntreprinderi. De asemenea, IFC va sprijini participarea sectorului privat la dezvoltarea infrastructurii din România şi va explora noi oportunităţi de investiţii în domeniul agroalimentar, al producţiei şi în industria serviciilor“.

Banca Mondială şi-a deschis biroul din România în anul 1991. Începând de atunci, Banca a furnizat finanţare în valoare totală de peste 13,6 miliarde dolari SUA, reprezentând împrumuturi, garanții şi granturi în toate sectoarele de activitate ale economiei româneşti. Portofoliul curent al Băncii include împrumuturi pentru investiţii, activităţi analitice şi asistență tehnică pentru sprijinirea priorităţilor de reformă ale României. De la aderarea României la IFC, finanţările pe termen lung în România au însumat 2.81 miliarde dolari SUA, inclusiv 606.8 milioane dolari SUA mobilizaţi de la partenerii noştri, pentru 93 de proiecte din diverse sectoare. Adiţional, IFC a susţinut schimburi comerciale de peste 900 milioane dolari SUA prin intermediul programului de finanţare a schimburilor comerciale. 

În anul 2016, Grupul Băncii Mondiale şi România au sărbătorit 25 de ani de parteneriat continuu având drept obiectiv sprijinirea măsurilor de reducere a sărăciei şi de dezvoltare durabilă.

------------

IBRD

Pagina de internet: www.worldbank.org/romania

Facebook: https://www.facebook.com/worldbankromania

Twitter: https://www.twitter.com/worldbankECA

YouTube: https://www.youtube.com/worldbank

 

IFC

Pagina de internet: www.ifc.org/eca

Facebook: www.facebook.com/IFCwbg

Twitter: www.twitter.com/IFC_org

YouTube: www.youtube.com/IFCvideocasts


COMUNICAT DE PRESĂ NR.: 2018/ECA/120

Contact

La Bucureşti:
Victor Neagu
+40 21 201 0388
vneagu@worldbank.org
La Belgrad
Slobodan Brkic
IFC
+381 11 3023 740
sbrkic@ifc.org
La Washington
Kym Smithies
(202) 458-0152
ksmithies@worldbank.org
Api
Api