Skip to Main Navigation
COMUNICAT DE PRESĂ 10 mai 2018

Oficiali din Europa şi Asia Centrală au discutat despre importanţa sistemelor de achiziţii pentru sprijinirea priorităţilor de dezvoltare naţională

BUCUREŞTI - 10 mai 2018 - Specialişti în achiziţii publice din Europa şi Asia Centrală (EAC) s-au întrunit în această săptămână pentru a face schimb de experienţă şi bune practici privind reforma achiziţiilor publice, cu un accent aparte pe sistemele de achiziţii inovative care pot sprijini priorităţile de dezvoltare naţională. Experţii s-au reunit în Bucureşti, în perioada 8-10 mai, în cadrul unei platforme interregionale cunoscută sub denumirea Forumul PRIMO (Achiziţii, Integritate, Management şi Deschidere), care se află la cea de-a 14-a ediţie.

Funcţia de achiziţii este în curs de evoluţie de la un proces tranzacţional la o funcţie strategică de natură să poată sprijini punerea în aplicare a unor strategii şi politici naţionale de dezvoltare. Numeroase guverne explorează posibilităţile existente dincolo de practicile de achiziţii convenţionale şi discută modul în care pot inova în domeniul achiziţiilor, pentru a putea obţine rezultate de dezvoltare sustenabilă şi de natură socială.

„Ţările care beneficiază de sprijinul Băncii Mondiale consideră din ce în ce mai mult că achiziţiile publice constitutie o funcţie strategică şi o modalitate principală de furnizare eficientă şi efectivă a unor servicii necesare cetăţenilor. În acest scop şi în contextul unui spaţiu fiscal limitat, statele sunt acum mai preocupate să dobândească un bun raport preţ-calitate în achiziţii. Banca Mondială împărtăşeşte această viziune şi este angajată pe calea asistării acestor state în eforturile lor“, a declarat Vinay Sharma, Director pentru Practica de Guvernanţă Globală în cadrul Băncii Mondiale. „Pentru a veni în sprijinul acestor obiective, Banca a introdus un nou cadru de achiziţii care se aliniază cu principiile generale ce vizează raportul preţ-calitate, adecvare, economie, eficienţă şi integritate pentru obţinerea de rezultate sustenabile. În întreaga regiune (EAC), considerăm că avem rolul de a ajuta ţările să-şi consolideze şi să-şi profesionalizeze sistemul de achiziţii publice, conform principiilor celor mai bune practici“.

Principalele obiective ale forumului PRIMO din acest an au fost duble. În primul rând, furnizarea unei oportunităţi pentru agenţiile de achiziţii publice din ţările participante de a învăţa şi de a-şi pune la dispoziţie experienţa şi practicile dobândite în domeniul reformelor achiziţiilor publice, cu accent pe inovaţii în domeniul achiziţiilor publice şi pe dezvoltarea unei strategii în domeniul achiziţiilor. În al doilea rând, promovarea şi susţinerea cooperării şi creării de reţele regionale şi globale în vederea sporirii eficienţei achiziţiilor publice şi a susţinerii unei bune guvernanţe pentru servicii publice de o calitate mai bună.

“Este o onoare pentru Guvernul României să găzduiască cea de-a 14-a ediție a forumului PRIMO”, a menţionat Viorel Ştefan, viceprim-ministru al României. “Consider că acest eveniment reprezintă o ocazie ideală pentru toate statele participante de a cunoaște și de a împărtăși experiențele și practicile lor în ceea ce privește reformele în domeniul achizițiilor publice, cu un accent deosebit pe inovare şi pe pregătirea de strategiei de achiziții.”

Gazda acestui an, România, a înregistrat paşi importanţi pe calea reformării sistemului de achiziţii publice, prin introducerea unui sistem de e-achiziţii îmbunătăţit şi a unui ghid online care oferă o serie de instrumente şi şabloane necesare pentru a ajuta autorităţile contractante din România să parcurgă mai uşor întregul ciclu de achiziţii. Cu toate acestea, profesionalizarea funcţiei de achiziţii publice, introducerea unui sistem de achiziţii inovativ şi centralizarea şi utilizarea strategică a achiziţiilor publice rămân probleme importante ale procesului de reformă pentru multe ţări, în toată regiunea EAC.

Al 14-lea forum PRIMO a reunit aproximativ 100 de specialişti în domeniul achiziţiilor din 24 de ţări, printre care menţionăm Albania, Armenia, Belarus, Bosnia-Herzegovina, Croaţia, FRY Macedonia, Georgia, Kazakhstan, Kosovo, Kârgâzstan, Moldova, Muntenegru, Polonia, România, Rusia, Serbia, Slovenia, Tadjikistan, Turcia, Turkmenistan, Ucraina, Uzbekistan şi Bulgaria. Evenimentul a fost găzduit de guvernul României, cu cofinanţare din partea Băncii Asiatice de Dezvoltare (ADB), Băncii Europene de Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), a Băncii Islamice de Dezvoltare (IsDB), precum şi din partea Băncii Mondiale, şi a fost organizat în cooperare cu BEI, OCDE şi UNCITRAL.


COMUNICAT DE PRESĂ NR.: 2018/ECA/100

Contact

Bucureşti
Victor Neagu
+40 21 201 0388
vneagu@worldbank.org
Washington
Kym Smithies
+1 202 458 0152
ksmithies@worldbank.org
Api
Api