Skip to Main Navigation
COMUNICAT DE PRESĂ 28 martie 2018

Banca Mondială găzduiește un eveniment privind Provocările și Oportunitățile aferente implementării sistemului de Contorizare Inteligentă în România

BUCUREȘTI, 28 martie 2018 — Biroul Băncii Mondiale din România, în parteneriat cu Secretariatul General al Guvernului și cu Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, a găzduit un atelier de lucru dedicat dezbaterii opțiunilor de implementare a sistemului de contorizare inteligentă în România. Evenimentul este organizat în cadrul proiectului de asistență tehnică care vizează dezvoltarea capacității administrației publice centrale din România de a realiza studii de impact.

Conform Directivei UE privind piața internă a energiei electrice, toate Statele Membre ale UE trebuie să atingă ținta stabilită pentru 2020, respectiv instalarea de contoare inteligente pentru 80% dintre consumatori. Procesul de implementare în Statele Membre presupune efectuarea de analize temeinice, prin care să se abordeze atât aspecte legate de reglementare, cât și aspecte de ordin cantitativ. Ca și în cazul celorlalte state, România trebuie să ia decizii importante cu privire la implementarea sistemului de contorizare inteligentă, însă nu a realizat deocamdată o Evaluare completă a Impactului Reglementărilor, prin care să identifice posibilele opțiuni de implementare și să evalueze impactul acestora la nivelul pieței, mediului înconjurător și societății.

“Implementarea sistemului de contorizare inteligentă ar putea aduce beneficii importante pentru rețeaua de energie electrică a României, inclusiv o reducere a pierderilor de energie și a emisiilor de dioxid de carbon”, a declarat Suzy Yoon-Yildiz, Manager de Țară Interimar al Băncii Mondiale pentru România și Ungaria. “Banca Mondială va continua să sprijine România în eforturile acesteia de a-și consolida capacitatea de evaluare a opțiunilor cu privire la contorizarea inteligentă, de a îmbunătăți funcționarea de ansamblu a sectorului energetic şi de a evalua costurile şi beneficiile pentru consumatori.”

Sprijinul acordat de Banca Mondială în acest sector a inclus o analiză cost-beneficiu a implementării sistemului de contorizare inteligentă. Având în vedere costurile asociate unor astfel de schimbări de politici, care sunt cuprinse între 700 milioane și 1 miliard de euro, sprijinul acordat de Banca Mondială a pus un accent deosebit pe opțiunile de realizare a unei analize cost-beneficiu, luând în calcul experiența altor State Membre, printre care Germania, Marea Britanie, Franța, Ungaria și altele.    

Banca Mondială și-a deschis biroul în România in anul 1991. Începând de atunci, Banca a asigurat finanțări în valoare de peste 13,6 miliarde USD, reprezentând împrumuturi, garanții și granturi în toate sectoarele de activitate ale economiei românești. Portofoliul curent al Băncii include împrumuturi pentru investiții, activități analitice și asistență tehnică pentru sprijinirea priorităților de reformă ale României. În anul 2016, Grupul Băncii Mondiale și România au sărbătorit 25 de ani de parteneriat neîntrerupt pe calea sprijinirii măsurilor de reducere a sărăciei și de creștere favorabilă incluziunii. 

Pentru informații suplimentare cu privire la activitățile derulate de Banca Mondială în România, accesați:

www.worldbank.org/en/country/romania

Pentru informații suplimentare cu privire la activitățile derulate de Banca Mondială în Europa Emergentă și Asia Centrală, accesați:

www.worldbank.org/eca

Dați-ne un Like pe Facebook, la: https://www.facebook.com/WorldBankRomania

Urmăriți-ne pe Twitter, la: https://www.twitter.com/worldbank

Alăturați-vă discuției, la: https://blogs.worldbank.org/europeandcentralasia


COMUNICAT DE PRESĂ NR.: 2018/ECA/81

Contact

București
Victor Neagu
+40 21 201 0388
vneagu@worldbank.org
Api
Api