Skip to Main Navigation
COMUNICAT DE PRESĂ 22 august 2017

Moldova va beneficia de pe urma modernizării serviciilor administrative guvernamentale

WASHINGTON, 22 august 2017. Cetățenii Moldovei vor accesa servicii administrative guvernamentale mai eficiente și de o calitate sporită datorită unei finanțări de 20 milioane de dolari SUA pentru proiectul Modernizarea serviciilor guvernamentale, care a fost aprobat astăzi de către Consiliul directorilor executivi al Băncii Mondiale.  

Pentru multe persoane, accesul limitat la serviciile guvernamentale a contribuit la excluziune socială, la mai puține oportunități și un nivel de viață redus – în special în localitățile rurale și izolate. Pentru a face față acestor provocări, Guvernul, cu suportul Băncii Mondiale, intenționează să modernizeze serviciile sale administrative și să ofere un model de prestare a serviciilor cu accent sporit pe cetățeni.

“Proiectul Modernizarea serviciilor guvernamentale va îmbunătăți calitatea și accesul la serviciile publice,” a declarat Anna Akhalkatsi, director pentru Moldova, Banca Mondială. “Credem că acest proiect va soluționa, de asemenea, problemele de guvernanță și va  contribui la creșterea nivelului de încredere al populației în instituțiile publice.”

Agențiile guvernamentale și ministerele de resort vor beneficia, de asemenea, de asistență tehnică pentru reingineria și digitizarea serviciilor, precum și pentru conformitatea capacităților instituționale. Cetățenii și afacerile locale vor obține beneficii directe, dedicând mai puțin timp, eforturi și resurse în accesarea serviciilor guvernamentale esențiale.

Proiectul corespunde priorităților de reducere a sărăciei și promovare a prosperității partajate în Moldova, identificate în Diagnosticul sistematic de țară din 2016 al Băncii Mondiale, și obiectivelor Strategiei de reformă a administrației publice în Moldova pentru perioada 2016-2020.

De la momentul aderării Republicii Moldova la Banca Mondială în 1992, peste 1 miliard de dolari SUA au fost alocați pentru aproximativ 60 de operațiuni în țară. În prezent, portofoliul Băncii Mondiale include 9 proiecte active, suma totală a angajamentelor constituind 358,5 milioane de dolari SUA. Domeniile de sprijin includ reforma cadrului de reglementare și dezvoltarea afacerilor, administrarea fiscală, educația, drumurile, asistența medicală, agricultura, adaptarea la schimbările climatice și altele.

Portofoliul de angajamente al Corporației Financiare Internaționale în Moldova constituie 53,8 milioane de dolari SUA (50,9 milioane de dolari SUA în circulație). Portofoliul de angajamente constă din 95 la sută împrumuturi și 5 la sută capital propriu. Agenția Multilaterală pentru Garantarea Investițiilor a oferit garanții în sumă de 95 milioane de dolari SUA. Ambele instituții sunt membri ai Grupului Băncii Mondiale.


COMUNICAT DE PRESĂ NR.: 2018/ECA/7

Contact

Chisinau
Boris Ciobanu
Communications Officer
+373 22 262 242
bciobanu@worldbank.org
Api
Api