Skip to Main Navigation
REPORTAJ23 ianuarie 2024

Renovarea școlilor, îmbunătățirea procesului educațional: Republica Moldova investește în viitorul său

The World Bank

O nouă placă inteligentă instalată într-o clasă de chimie din Cojuşna, Moldova

Până nu de mult, elevii Liceului Teoretic „Alecu Russo” din satul Cojușna, situat la mai puțin de 30 de minute de mers cu mașina de capitala Chișinău, stăteau în aceleași bănci școlare în care au învățat părinții sau chiar bunicii lor. Clădirea liceului necesita renovare urgentă, având un sistem de încălzire învechit și defect, dar și o sursă de aprovizionare cu apă de calitate proastă. În același timp, laboratoarele de știință nu dispuneau de echipament adecvat, iar pereții interiori ai clădirii erau de culoare întunecată, creând o atmosferă sumbră și neprietenoasă. Edificiul, care ar fi trebuit să ofere copiilor un spațiu frumos pentru a învăța, descoperi și explora lucruri noi, în realitate, era unul depășit și degradat, fără comoditățile și dotările care permit elevilor să-și dezvolte abilitățile și să-și exploreze potențialul la maximum.

Lucrurile s-au schimbat, însă, grație sprijinului oferit de Banca Mondială prin intermediul Proiectului „Reforma Învățământului în Moldova” (PRIM). În rezultatul implementării acestui proiect, Liceul Teoretic „Alecu Russo” din Cojușna a trecut printr-o transformare completă: sistemele de încălzire și de aprovizionare cu apă au fost reînnoite, sălile au fost renovate și dotate cu bănci școlare noi și table interactive. Acestea permit elevilor să participe activ la lecții, să lucreze cu conținutul digital, să coopereze și să urmărească prezentări și simulări virtuale. De asemenea, sala de educație fizică este dotată cu echipamente sportive noi. Totodată, instituția pune la dispoziția elevilor noi seturi de șah și tenis de masă, activități pe care elevii le pot practica în timpul liber.

Renovarea Liceului „Alecu Russo” în cadrul proiectului PRIM a transformat această instituție de învățământ în una mai plină de viață și mai atractivă, contribuind astfel la reducerea stresului, creșterea motivației și  îmbunătățirea performanțelor școlare - fapt confirmat de monitorizările și evaluările care arată că nivelul de satisfacție al elevilor și de implicare al profesorilor a crescut după ce instituția a fost modernizată.

The World Bank
Elevii antrenându-se în sala de sport renovată a liceului din satul Cojușna (foto: Banca Mondială)

Școli renovate, proces educațional îmbunătățit

Liceul din satul Cojușna este acum o instituție de învățământ model, asigurând un mediu propice învățării pentru elevii din clasele I-XII. Acest fapt a determinat mai mulți elevi din localitățile învecinate să opteze pentru continuarea studiilor la această instituție școlară, deși este nevoie de mai mult timp pentru deplasare.

„Anul trecut la liceul din satul Cojușna studiau 720 de elevi, iar anul acesta avem 760, inclusiv elevi care anterior au învățat la școli prestigioase din municipiul Chișinău. Potrivit lor, liceul nostru este mai primitor. Consider că toți copiii din Republica Moldova trebuie să studieze la școli precum a noastră”, susține directoarea instituției, Daniela Donoagă.

Liceul „Alecu Russo” este una dintre cele 23 școli de circumscripție din țară care au beneficiat de lucrări de renovare în cadrul proiectului PRIM. Dintre acestea, șase au fost renovate de către Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova cu sprijinul financiar al Guvernului.

De asemenea, în cadrul proiectului PRIM alte 160 de școli au fost dotate cu laboratoare noi de științe și cu echipamente pentru lecțiile de fizică, chimie și biologie. Tot în cadrul proiectului, 100 de școli au primit materiale și echipament pentru educația incluzivă. În prezent, copiii cu dizabilități și cerințe educaționale speciale, psihopedagogii și cadrele didactice de sprijin beneficiază de tablete, laptopuri, dispozitive pentru urmărirea atenției, roboți educaționali, lupe digitale, aparate de înregistrare vocală, seturi de formare a memoriei vizuale, tastaturi cu vizibilitate sporită, table (planșe) vorbitoare, joystick-uri cu 3 mânere, aparate auditive și multe altele.

În timpul pandemiei COVID-19, în cadrul proiectului PRIM au fost achiziționate 10 mii de laptopuri pentru elevii din ciclul gimnazial și liceal care nu dispuneau de dispozitive pentru participarea la lecțiile desfășurate în regim online. O parte dintre laptopuri au fost oferite elevilor din clasele primare, cu prioritate celor din familii social-vulnerabile.

Grație acestor eforturi, școlile din Republica Moldova pot răspunde mai bine nevoilor tuturor elevilor și pot crea un mediu de studii mai incluziv și, respectiv, un viitor mai bun pentru țară. „Aceste schimbări au ajutat foarte mult la creșterea calității procesului educațional. Acum mă simt mai motivată și mai dornică să vin la lecții. Am auzit aceleași păreri și de la elevii din alte clase”, spune Valeria Postică, elevă în clasa a XII-a.

The World Bank
Elevii clasei I din satul Cojușna la ora de limbă română (foto: Banca Mondială)

Amplificarea succesului

Eforturile și impactul adus de proiectul PRIM servesc drept catalizator pentru investițiile suplimentare în sistemul educațional. Guvernul Republicii Moldova consideră aceste investiții ca fiind cruciale pentru dezvoltarea capitalului uman al țării - o condiție necesară pentru a fi competitivi în economia globală. Pornind de la succesul proiectului PRIM, precum și de la lecțiile învățate în urma vizitelor la instituțiile de învățământ care au beneficiat de asistență, Banca Mondială și Guvernul Republicii Moldova implementează în prezent Proiectul „Îmbunătățirea Calității în Educație” (EQIP), în valoare de 60 milioane de dolari SUA, care include co-finanțare prin intermediul a trei granturi acordate de Fondul Parteneriatului Global pentru Educație, Parteneriatul pentru Învățare Timpurie și Facilitatea Globală de Finanțare Concesională.

The World Bank
Reprezentanții Bănci Mondiale în vizită la grădinița „Poienița” din satul Cojușna (foto: Banca Mondială)

Proiectul EQIP prevede:

  • Reabilitarea altor 15 școli după modelul Liceului „Alecu Russo” din satul Cojușna și construirea a trei licee noi moderne.
  • Modernizarea a 15 grădinițe pentru a extinde oportunitățile și serviciile oferite de instituțiile preșcolare, inclusiv servicii de creșă.
  • Dotarea a încă 200 de școli din întreaga țară cu echipamente, mobilier și materiale didactice noi pentru elevii cu nevoi speciale.
  • Lansarea unui program de granturi mici pentru 120 de școli, care vor elabora sub-proiecte școlare pentru a sprijini oportunitățile de dezvoltare profesională continuă a cadrelor didactice, precum promovarea practicilor pedagogice inovatoare și crearea unei rețele de învățare profesională în rândul cadrelor didactice.

Grație proiectului EQIP, zeci de mii de elevi din întreaga țară vor studia în școli unde procesul educațional este mai atractiv, iar copiii sunt mai motivați să studieze și să obțină succes.

Banca Mondială își menține angajamentul de a sprijini Republica Moldova să facă aceste investiții cruciale în dezvoltarea capitalului uman. Împreună, putem asigura un viitor mai incluziv și mai bun pentru cetățenii Republicii Moldova.

The World Bank
Reprezentanții Băncii Mondiale pozează alături de elevii și profesorii Liceului „Alecu Russo” din satul Cojușna în timpul unei vizite (Foto: Banca Mondială)

Blog-uri

    loader image

CE E NOU

    loader image