Skip to Main Navigation
publication24 octombrie 2023

Raportul de Țară privind Clima și Dezvoltarea pentru România

The World Bank
Raportul analizează modul în care acțiunea climatică, în conformitate cu obiectivul României de a atinge zero emisii nete până în 2050, interacționează cu traiectoria de creștere economică și dezvoltare a țării. De asemenea, raportul propune o serie de acțiuni prioritare pentru reducerea emisiilor de carbon și creșterea rezilienței, sprijinind în același timp creșterea economică incluzivă și reducerea sărăciei.

 

Acesta este primul Raport de Țară privind Clima și Dezvoltarea  (RTCD) care vizează un stat membru al Uniunii Europene și o economie cu venituri ridicate. 

Raport integral 

Comunicat de presă 

Concluzii principale

 • România poate accelera simultan reducerea sărăciei și decarbonizarea economiei în vederea atingerii obiectivului climatic de zero emisii nete până în 2050. Utilizarea eficace a fondurilor europene, reformele structurale, și investițiile publice și private adecvate sunt esențiale pentru o tranziție verde de succes în România.
 • Atingerea obiectivelor pentru 2050 va prezenta provocări substanțiale, fiind necesar un angajament la nivel politic și public, precum și finanțare substanțială. Necesarul de investiții în dezvoltarea verde doar în sectoarele cheie de decarbonizare – energie electrică, clădiri și transporturi – este estimat la aproximativ 3 la sută din PIB-ul cumulativ până în 2050.
 • Cu peste 70% din consumul total de energie al României depinzând de combustibilii fosili, tranziția energetică este esențială, la fel și electrificarea economiei. Tranziția de la consumul direct de combustibili fosili la o economie electrificată, bazată pe surse cu emisii scăzute de carbon, va necesita un program masiv de electrificare.
 • În timp ce eforturile de decarbonizare sunt necesare în întreaga economie, este necesară o atenție imediată în două domenii – transporturile și apa – care sunt esențiale pentru atingerea obiectivului emisii nete zero până în 2050, și care vor aduce provocări semnificative. Sectorul transporturilor din România rămâne subdezvoltat, împiedicând creșterea economică. Apa se dovedește a fi printre cele mai stringente probleme emergente, atât în ceea ce privește agenda de adaptare a României la schimbările climatice, cât și în cea de atenuare a acestora, din cauza decalajelor evidente de dezvoltare. Temperaturile în creștere și frecvența crescută a fenomenului de caniculă vor reprezenta amenințări suplimentare pentru infrastructura din aceste sectoare și nu numai.
 • Dezvoltarea capitalului uman și a competențelor va fi esențială pentru realizarea unei creșteri sustenabile din punct de vedere economic și al mediului.  Forța de muncă actuală și viitoare trebuie să deprindă noi competențe, inclusiv prin regândirea educației școlare și prin valorificarea politicilor active în domeniul pieței forței de muncă, pentru a sprijini grupurile vulnerabile să se adapteze la economia verde și să contribuie la un nou model de producție.

Traiectoria propusă pentru atingerea obiectivului României de zero emisii până în 2050

În timp ce România se află în direcția potrivită în ceea ce privește atingerea țintelor climatice pentru 2030, traiectoria către neutralitatea climatică până în 2050 va prezenta provocări substanțiale, fiind necesară o abordare la nivelul întregii societăți.

În perioada 1990-2018, România și-a redus deja emisiile cu 53,2 la sută, fiind necesară o reducere suplimentară de doar 3,9 la sută pentru a-și îndeplini obiectivele în cadrul Planului UE pentru o tranziție verde - Pregătiți pentru 55 (Fit for 55) în 2030. Cu toate acestea, pe măsură ce economia continuă să se extindă, iar nivelul de trai crește, există o amenințare reală că emisiile actuale ar putea crește în loc să scadă, așa cum s-a întâmplat între anii 2020-2021.

Pentru îndeplinirea obiectivului net zero până în 2050, România va trebui să reducă substanțial emisiile în sectoarele cu emisii greu de redus și să extindă absorbanții de CO2, inclusiv prin suplimentarea suprafețelor de păduri. Realizarea acestui obiectiv va necesita intervenții deliberate de politici și reglementare pentru a  raționaliza utilizarea terenurilor și a crește gradul de împădurire.

Raportul de Țară privind Clima și Dezvoltarea pentru România (RTCD) indică o traiectorie potențială spre atingerea țintelor pentru 2050, subliniind necesitatea de reducere substanțială a emisiilor pe termen scurt în trei domenii - generarea de energie, agricultura și transportul.

The World Bank

În plus, RTCD prezintă șapte recomandări prioritare pentru a sprijini România  în îndeplinirea obiectivului interimar Pregătiți pentru 55 (Fit for 55), punând în același timp bazele critice pentru o decarbonizare mai profundă, care va fi necesară pentru realizarea obiectivului net zero până în 2050. Acestea sunt:

 1. Intensificarea electrificării și sporirea trecerii la alte tipuri de combustibil
 2. Creșterea eficienței energetice
 3. Îmbunătățirea managementului strategic al resurselor de apă
 4. Formarea și protejarea capitalului uman
 5. Accelerarea decarbonizării transportului
 6. Îmbunătățirea stimulentelor fiscale
 7. Aprofundarea colaborării și a coordonării la nivelul Guvernului

The World Bank

 

Descărcați prezentarea

Video de la lansarea raportului

Album foto de la lansare

 

Citiți Sumarul Executiv al raportului