Skip to Main Navigation
Wideo6 lipca 2022

Modernizacja systemów radarowych w Polsce pomaga łagodzić skutki zmian klimatu

Globalne ocieplenie jest faktem. Klimat się zmienia, a ekstremalne zjawiska pogodowe stają się coraz częstsze. Radary meteorologiczne są konieczne, aby je prognozować i ostrzegać ludzi. Dzięki projektowi Banku Światowego stary radar w Polsce zostanie wymieniony na najnowocześniejszy taki obiekt na świecie.