Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Out

Wideo 30 maja 2019

Poprawiając dostęp do transportu publicznego w Polsce

Sprawny transport publiczny może być motorem rozwoju regionalnego na terenach niezurbanizowanych. Dlatego też eksperci Banku Światowego pracują obecnie w województwie zachodniopomorskim, doradzając lokalnym władzom jak poprawiać dostęp do transportu.