Skip to Main Navigation
Wideo11 czerwca 2018

Debata “Zdrowa Polska 2030”

Starzejące się społeczeństwo i rosnące oczekiwania obywateli oznaczają wzrost obciążenia dla systemu opieki zdrowotnej w Polsce i konieczność dalszych reform. Podczas debaty pod hasłem „Zdrowa Polska 2030” zorganizowanej w Warszawie 28 maja 2018 roku eksperci reprezentujący Bank Światowy, Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia oraz inne instytucje omówili strategiczne kierunki rozwoju polskiego systemu opieki zdrowotnej.