Paying Taxes 2016: Wywiady

25 listopada 2015

Posłuchaj wypowiedzi ekspertów Banku Światowego i PwC nt. głównych wyników globalnego raportu Paying Taxes 2016 na premierowej prezentacji raportu w Warszawie, w Polsce, 19 listopada 2015 r.