Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Out


Wideo: Zwiększanie Konkurencyjności w Unii Europejskiej – rola Funduszy Strukturalnych UE

19 pazdziernika 2015

Międzynarodowi eksperci z Banku Światowego, CEPS i Bruegel wypowiadają się nt. roli polityki strukturalnej Wspólnoty Europejskiej na konferencji ‘Boosting EU Competitiveness – The Role of the CESEE Countries,’ w Warszawie w dniach 15-16 pażdziernika 2015 r.