Skip to Main Navigation
Wideo24 kwietnia 2014

Wideo: Polska przyjmuje mądre podejście do zmian klimatu

Bank Światowy, przez udzielenie pomocy technicznej, pomógł rządowi Polski w stworzeniu jednostki modelowania klimatu dla resortów finansów, gospodarki i środowiska. Jednostka ta analizuje obecnie możliwości zmniejszenia emisji dwutlenku węgla w Polsce które można by zastosować bez szkody dla jej długoterminowego potencjału rozwoju gospodarczego.