Wideo: Ochrona życia i dobytku przed powodzią

19 marca 2014

Rzeka Odra, położona w Polsce, w ciągu ostatnich 200 lat wystąpiła z brzegów ponad 16 razy, przynosząc śmierć i zniszczenia.
Welcome