""

Projekt ochrony przeciwpowodziowej odsłania starożytne tajemnice przeszłości Polski

11 marca 2014

Wykopaliska archeologiczne w południowej Polsce odsłaniają starożytne skarby. Wykopaliska stanowią komponent dziedzictwa kulturowego w Projekcie Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry, wspieranym przez Bank Światowy.
Welcome