Skip to Main Navigation
KOMUNIKAT PRASOWY18 lipca 2022

Bank Światowy: Potencjalny wzrost gospodarczy Polski może osiągnąć 4 proc. dzięki reformom i inwestycjom

Warszawa, 18 lipca 2022 r. – Ambitne reformy rynku pracy oraz inwestycje w poprawę produktywności i zieloną transformację mogą podnieść potencjalny wzrost gospodarczy Polski do czterech procent, wynika z opublikowanego w poniedziałek raportu Banku Światowego o Unii Europejskiej pod tytułem „Potencjalny rozwój gospodarczy w obliczu szoków”.

Po recesji wywołanej pandemią COVID-19, polska gospodarka szybko odbiła i urosła w 2021 roku o 5,9 procent. Jej rozwój może jednak w tym roku i w roku 2023 spowolnić ze względu na inflację, napędzaną między innymi wzrostem cen energii i surowców, niepewność z powodu wojny w Ukrainie oraz spowolnienie u głównych partnerów handlowych Polski w Europie Zachodniej.

“Dwa następujące krótko po sobie szoki gospodarcze stwarzają ryzyko, że zatrzyma się odbicie gospodarcze w krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce” – powiedziała Gallina A. Vincelette, Dyrektor Banku Światowego na Unię Europejską.

“Pandemia wydrenowała budżety krajów, zaś wojna w Ukrainie sprawia, że rządy muszą walczyć z wysoką inflacją, powolnym wzrostem i rosnącymi kosztami życia, które szczególnie dotykają najsłabszych. W takim otoczeniu są i szanse. Silniejsze instytucje, polityki publiczne wspierające realizację trudnych reform w kierunku budowy zrównoważonego, zielonego i odpornego rozwoju są tym, czego nam potrzeba” – dodała Gallina A. Vincelette.

Według ekonomistów Banku Światowego potencjalny wzrost gospodarczy Polski, czyli miara, która określa średnioterminowe możliwości rozwoju polskiej gospodarki, spadł z 3,7 procent w latach 2002-2007 do 3,3 procent w latach 2010-2019. Przeprowadzenie reform, które powstrzymałyby kurczenie się zasobu siły roboczej, oraz reform poprawiających jakość kapitału ludzkiego i sprzyjających zielonej oraz cyfrowej transformacji mogłyby pomóc odwrócić ten spadkowy trend, i podnieść potencjalny wzrost Polski w latach 2022-2030 do czterech procent.

„Zawirowania na rynku pracy, coraz trudniejszy dostęp do kredytu, poprzerywane łańcuchy dostaw i spowolnienie w innowacjach pokazały nam, jak kryzys potrafi obrócić wniwecz lata rosnących dochodów” powiedziała Galina A. Vincelette.

„Ale jest nadzieja na skorygowanie kursu, jeśli kraje będą rozważnie inwestować, stawiając na uczenie się przez całe życie, usuwanie barier wejścia dla firm i barier handlowych, jednocześnie wspierając konkurencję. Nacisk na zieloną i cyfrową transformację również jest doskonałą szansą dla krajów Unii Europejskiej na pobudzenie potencjalnego wzrostu gospodarczego” dodała dyrektor Banku Światowego na Unię Europejską.

Raport Banku Światowego analizuje szereg potencjalnych reform, które mogłyby wzmocnić potencjał wzrostu gospodarczego Polski. Wśród nich znajdują się działania zmierzające do ograniczania skutków starzenia się społeczeństwa, do zwiększania inkluzywności, wzmocnienia instytucji oraz wspierania zielonej i cyfrowej transformacji.

Raport wskazuje na możliwe reformy, które pomogłyby Polsce zwiększyć współczynnik aktywności zawodowej. Choć tempo wzrostu poziomu zatrudnienia w porównaniu do 2019 r. jest w Polsce jednym z najwyższych w Unii Europejskiej, wiek emerytalny na poziomie 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet stanowi duże wyzwanie w kontekście trendów demograficznych.

Ponadto, polityki dążące do zwiększenia dostępności cyfrowej mogłyby przyspieszyć cyfrową transformację, a tym samym wesprzeć wzrost produktywności w polskiej gospodarce. Obecnie Polska ma jeden z najgorszych wyników w unijnym indeksie cyfrowej gospodarki i cyfrowego społeczeństwa (Digital Economy and Society Index), a wydatki na badania i rozwój są jednymi z najniższych w regionie.

Polska jest drugą od końca gospodarką w Unii Europejskiej tak silnie uzależnioną od emisji gazów cieplarnianych. Potrzeba znacznego wysiłku, by przyspieszyć zieloną transformację i zredukować emisje, a jednocześnie wspierać bezpieczeństwo energetyczne. Oczekuje się, że już same inwestycje związane ze zmianami klimatu, które stanowić mają 37 procent Krajowego Planu Odbudowy (KPO), obniżą emisje o jedną czwartą w porównaniu do ścieżki sprzed ogłoszenia unijnego planu odbudowy NextGenerationEU. Reformy zawarte w KPO mogą dodatkowo podwyższyć potencjał produktywności i wzrostu gospodarczego Polski.

KOMUNIKAT PRASOWY NR: 2023/ECA/02

Kontakt

Filip Kochan
+48 605 282 998

Blogi

    loader image

CO NOWEGO

    loader image