Skip to Main Navigation
KOMUNIKAT PRASOWY8 kwietnia 2022

Prognoza wzrostu Polski na 2022 r. obniżona, bo napaść Rosji na Ukrainę ciąży europejskiej gospodarce

WARSZAWA, 11 kwietnia 2022 r. – Bank Światowy zrewidował w dół prognozę wzrostu produktu krajowego brutto (PKB) dla Polski w 2022 r. do 3,9 proc., ponieważ rosyjska napaść na Ukrainę uderza w gospodarki krajów Europy i Azji Środkowej, tak wynika z najnowszego raportu instytucji.

Napaść Rosji na Ukrainę będzie miała poważne skutki dla całej Europy Środkowej, wywołując takie konsekwencje jak napływ uchodźców, wzrost cen surowców, ograniczenie popytu zewnętrznego ze strefy euro oraz pogorszenie nastrojów gospodarczych. Przewiduje się, że wzrost gospodarczy w całej strefie euro ulegnie spowolnieniu w 2022 r. do poziomu 3,5 proc. na skutek presji inflacyjnej, zaostrzonej polityki monetarnej i większej niepewności politycznej, które doprowadzą do osłabienia popytu wewnętrznego.

Tempo wzrostu PKB w Polsce może być wyższe od średniej wartości dla Europy Środkowej, ale na skutek wojny prognoza została obniżona o 0,8 pkt. proc. w porównaniu do przewidywań opublikowanych w styczniowym raporcie pod tytułem „Globalne perspektywy gospodarcze” (Global Economic Prospects).

„Wojna w Ukrainie, a także pandemia, po raz kolejny pokazują, że sytuacje kryzysowe mogą powodować daleko idące szkody gospodarcze i cofać nas o wiele lat pod względem wartości dochodu na głowę i rozwoju gospodarczego” – mówi Asli Demirgüç-Kunt, główna ekonomistka dla regionu Europy i Azji Środkowej w Banku Światowym.

„Władze państw regionu powinny przede wszystkim wzmocnić swoje bufory makroekonomiczne i poprawić wiarygodność polityki, aby ograniczyć ryzyko przerwania łańcuchów handlowych i inwestycyjnych; wzmocnić zabezpieczenia socjalne, aby chronić najsłabsze grupy społeczne, w tym uchodźców; oraz kontynuować wysiłki na rzecz poprawy efektywności energetycznej w trosce o zrównoważony rozwój w dłuższym okresie” – dodaje Asli Demirgüç-Kunt.

Polska, w której znalazło schronienie blisko 60 proc. ludności uciekającej z Ukrainy, może się spodziewać znacznego wzrostu popytu na usługi publiczne i zasoby mieszkaniowe, co wywoła dodatkową presję na finanse publiczne. Z drugiej strony można się spodziewać pozytywnych bodźców dla gospodarki w krótkim okresie na fali wzrostu popytu wewnętrznego.

Jak wynika z najnowszej prognozy Banku Światowego, tempo wzrostu polskiego PKB w 2023 r. wyniesie 3,6 proc., czyli o 0,2 pkt. proc. więcej niż przewidywano w styczniu 2022 r.

W 2022 r. PKB wschodzących i rozwijających się gospodarek regionu ma się skurczyć o 4,1 proc., podczas gdy w przedwojennych przewidywaniach była mowa o wzroście na poziomie trzech procent. Prognozę zaktualizowano, ponieważ wstrząsy gospodarcze wywołane wojną potęgują skutki pandemii COVID-19. Jeżeli ta prognoza się sprawdzi, będziemy mieli do czynienia z drugą recesją w ciągu dwóch lat, przy czym jej skala będzie dwa razy większa niż przy pandemicznej recesji w 2020 r.  

Szacuje się, że ukraińska gospodarka skurczy się w bieżącym roku o 45,1 proc., chociaż skala tego zjawiska zależy od intensywności i czasu trwania działań wojennych. Rosyjska gospodarka, osłabiana sankcjami, pogrąża się w głębokiej recesji - PKB Rosji w 2022 r. ma się zmniejszyć o 11,2 proc. Prognozuje się również, że PKB Białorusi obniży się w 2022 r. o 6,5 proc.

Grupa Banku Światowego natychmiast reaguje na wybuch wojny w Ukrainie 

Grupa Banku Światowego niezwłocznie podjęła działania pomocowe na rzecz mieszkańców Ukrainy. Zaraz po napaści Rosji na Ukrainę w dniu 24 lutego b.r. uruchomiono nadzwyczajny pakiet finansowy w wysokości 925 mln USD, przeznaczony na wsparcie dla Ukrainy. Są to środki finansowe szybkiego reagowania, dzięki którym można zabezpieczyć wypłatę wynagrodzeń dla personelu szpitalnego, emerytur dla seniorów i pomocy socjalnej dla najbardziej potrzebujących. Szybkie finansowanie jest częścią pakietu pomocowego Grupy Banku Światowego dla Ukrainy o łącznej wartości 3 mld USD, który zostanie sfinalizowany w ciągu najbliższych miesięcy. Inwazja już spowodowała największy kryzys uchodźczy w Europie od czasów II wojny światowej. Grupa Banku Światowego pracuje też nad programami pomocy dla krajów przyjmujących uchodźców.

KOMUNIKAT PRASOWY NR: 2022/ECA/83

Kontakt

Warszawa
Filip Kochan

Blogi

    loader image

CO NOWEGO

    loader image