Skip to Main Navigation
KOMUNIKAT PRASOWY 17 pazdziernika 2018

Bank Światowy: Polska gospodarka rośnie w szybkim tempie, ale w 2019 r. może zwolnić

WARSZAWA, 17 października 2018 r. – W 2018 r. tempo wzrostu polskiej gospodarki osiągnie podobny poziom co w roku ubiegłym i wyniesie 4,7 procent, dzięki konsumpcji prywatnej, wydatkom rządowym oraz odbiciu w inwestycjach prywatnych. Następnie gospodarka może zacząć zwalniać do poziomu 3,9 procent w 2019 r. i 3,6 procent w 2020 r. – tak wynika z nowych prognoz Banku Światowego.

W kwietniu Bank Światowy oczekiwał, że produkt krajowy brutto (PKB) Polski wzrośnie w 2018 r. o 4,2 procent, w 2019 r. o 3,7 procent, zaś w 2020 r. o 3,5 procent.

„Podwyżka naszych prognoz odzwierciedla dobre dane napływające z polskiej gospodarki. Zarówno w Polsce jak i u największych partnerów handlowych Polski, koniunktura jest bardzo dobra. Dodatkowo, szybko rosną wydatki rządowe, odbiły też inwestycje” – mówi Carlos Piñerúa, Przedstawiciel Banku Światowego na Polskę i kraje bałtyckie.

„Jednocześnie widzimy, że zachodnioeuropejskie gospodarki, w tym niemiecka, zaczynają zwalniać. Na świecie rosną też tendencje protekcjonistyczne. W Polsce z kolei pracodawcy coraz bardziej narzekają na niedobory pracowników. Splot tych czynników prawdopodobnie doprowadzi do spowolnienia wzrostu w Polsce” – dodaje Carlos Piñerúa.

Ryzykiem dla polskiej gospodarki jest również spodziewane pogorszenie się relacji deficytu do PKB. W tym roku deficyt może wynieść 1,6 procent PKB by następnie zbliżać się do poziomu 2 procent w roku 2020, głównie ze względu na rosnące wydatki socjalne oraz obniżkę wieku emerytalnego. Dodatkowo, dyscyplinie budżetowej szkodzić może kalendarz polityczny, czyli wybory parlamentarne jesienią roku 2019.

***

Bank Światowy jest międzynarodową instytucją finansową, której misją jest ograniczanie ubóstwa i wspieranie zrównoważonego rozwoju. W skład Grupy Banku Światowego wchodzi pięć instytucji: Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (ang. skrót IBRD), Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju (IDA), Międzynarodowa Korporacja Finansowa (IFC), Wielostronna Agencja Gwarancji Inwestycji (MIGA) oraz Międzynarodowe Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych (ICSID). Działając w ponad stu krajach, Bank Światowy udziela preferencyjnych kredytów, które wspierają różnego rodzaju inwestycje i reformy w takich obszarach jak infrastruktura, administracja publiczna, sektor finansowy, zdrowie i wiele innych. Bank wspiera również kraje poprzez projekty doradcze i analityczne.

Polska jest członkiem Banku Światowego od 1986 r. W 1990 r. zostało otwarte biuro w Warszawie. Od tego czasu Bank Światowy jest jedną z najważniejszych organizacji wspierających rozwój Polski. W sumie Bank udzielił Polsce pożyczek o wartości 16 miliardów dolarów oraz zrealizował szereg projektów analitycznych w zakresie m.in. finansów publicznych, warunków prowadzenia działalności gospodarczej, reform rynku pracy, infrastruktury czy zdrowia. Do kluczowych projektów realizowanych obecnie przez Bank Światowy w Polsce należą między innymi projekty przeciwpowodziowe na Odrze i Wiśle, wspieranie słabiej rozwiniętych regionów Polski, działania na rzecz czystego powietrza i reformy w systemie ochrony zdrowia. 


KOMUNIKAT PRASOWY NR: 2019/ECA/46

Kontakt

Api
Api