Skip to Main Navigation
KOMUNIKAT PRASOWY 16 marca 2018

Bank Światowy pomoże we wdrożeniu opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej w Polsce

WARSZAWA, 16 marca, 2018 r. – Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) i Bank Światowy rozpoczynają realizację nowego projektu na rzecz wprowadzenia opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ) w Polsce, wynika z podpisanej w piątek umowy. Eksperci Banku będą monitorować i ewaluować wdrożenie pilotażu obejmującego 300 tysięcy pacjentów w całej Polsce, co docelowo ma się przyczynić do lepszej jakości i większego zakresu usług oferowanych w polskim systemie ochrony zdrowia.

Opieka koordynowana ma za zadanie usprawnić współpracę zespołu medycznego w podstawowej opiece zdrowotnej, czyli między koordynatorami, pielęgniarkami, fizjoterapeutami oraz lekarzami rodzinnymi i specjalistami. Oznacza ona również decentralizację zadań do najniższego poziomu, zapewniając w ten sposób sprawny przepływ informacji pomiędzy zespołem medycznym, pacjentem i jego rodziną.

„Celem naszych działań jest efektywniejsze wykorzystanie istniejących zasobów w systemie ochrony zdrowia oraz lepsza organizacja tego systemu, z korzyścią dla pacjentów i personelu medycznego. Wierzymy, że opieka koordynowana pomoże usprawnić funkcjonowanie polskiej służby zdrowia, tak jak to się stało w innych krajach, które ten rodzaj opieki stosują, czyli w Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Niemczech czy Hiszpanii. Bank Światowy będzie się dzielił z Polską najlepszymi międzynarodowymi praktykami w tym zakresie” – mówi Carlos Piñerúa, Przedstawiciel Banku Światowego w Polsce i krajach bałtyckich.

W ostatnich latach NFZ we współpracy z Bankiem Światowym opracował trzy modele opieki koordynowanej dla różnych szczebli systemu ochrony zdrowia. W 2018 r. NFZ i Ministerstwo Zdrowia zdecydowali się przetestować jeden z nich nazwany POZ+ (czyli obejmujący podstawową opiekę zdrowotną) za pomocą pilotażu w różnych regionach Polski. Rolą ekspertów Banku Światowego będzie na bieżąco monitorować wdrażanie modelu oraz doradzać w kwestii ewentualnych zmian czy ulepszeń.

„Celem pilotażu będzie stworzenie i przetestowanie, jak nowy zakres działań zespołu POZ oraz nowy sposób dostarczania usług medycznych wpływają na stan zdrowia, zadowolenie pacjentów i satysfakcję personelu medycznego. Pilotaż pozwoli nam też dowiedzieć się co należy jeszcze zrobić, aby poprawić jakość opieki w podstawowej opiece zdrowotnej. Mamy nadzieję, że dzięki tej wiedzy będziemy w stanie skutecznie wprowadzić ten model docelowo w całej Polsce” – mówi Andrzej Jacyna, p.o. Prezesa NFZ.

W ocenie Banku Światowego reformy polskiej służby zdrowia są konieczne, aby kraj mógł nadal rozwijać się dla dobra całego społeczeństwa, szczególnie w obliczu pogarszającej się struktury demograficznej oraz rosnących oczekiwań społecznych. Dlatego też służba zdrowia jest jednym z filarów nowej strategii Banku Światowego dla Polski na lata 2018-2023, która obecnie znajduje się w fazie konsultacji i do czerwca 2018 r. zadecyduje w jej sprawie Rada Dyrektorów Banku w Waszyngtonie.


KOMUNIKAT PRASOWY NR: 2018/ECA/76

Kontakt

Api
Api