Skip to Main Navigation
BRIEF 12 stycznia 2021

COVID-19 Business Pulse Survey - Polska 2020

Image

Sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) coraz lepiej radzi sobie z ograniczeniami spowodowanymi pandemią, ale wpływ koronawirusa na biznes jest nadal powszechny. Spadku sprzedaży jesienią doświadczyło 52 procent MŚP wobec 69 procent wiosną – wynika z drugiej edycji badania „COVID-19 Business Pulse Survey – Polska” zrealizowanego przez Bank Światowy i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). W drugiej edycji badania odnotowano też wzrost odsetka działających przedsiębiorstw o 7 procent, w porównaniu do edycji pierwszej. Nieliczne niedziałające firmy pochodziły głównie z sektora usługowego.

Dwie edycje badania zrealizowane w 2020 r., maj-czerwiec i wrzesień-październik, odbyły się w różnych warunkach gospodarczych. Wiosną firmy korzystały ze stopniowego otwierania gospodarki, a jesienią musiały się już mierzyć z wprowadzaniem nowych restrykcji. We wrześniu i październiku 97 procent firm było otwartych lub częściowo otwartych (z własnego wyboru), podczas gdy w maju i czerwcu 91 procent. Te wyniki pokazują, że ograniczenia wywołane pandemią są zdaniem przedsiębiorców badanych jesienią mniej dotkliwe dla prowadzenia działalności gospodarczej niż wskazywali jeszcze na wiosnę.

Choć wpływ COVID-19 na sprzedaż jest nadal powszechny, to w odpowiedziach przedsiębiorców widać, że ich zdaniem  sytuacja się poprawiła w porównaniu do pierwszej edycji badania.

Pomiar pulsu przedsiębiorstw – druga edycja Badanie COVID-19 Business Pulse Survey (COV-BPS) - Polska (PDF)

Informacja o badaniu

Badanie „Business Pulse Survey” jest prowadzone przez Bank Światowy w ponad 30 krajach na świecie. Współpraca z PARP pozwoliła na lepsze odzwierciedlenie polskiej specyfiki. Celem badania jest lepsze zrozumienie wpływu pandemii COVID-19 na firmy w Polsce, a dzięki temu lepsze dopasowanie instrumentów wsparcia przedsiębiorców.

W drugiej edycji badania Business Pulse Survey we wrześniu i październiku 2020 r. wzięło udział 646 spośród 1005 firm, które uczestniczyły w jego pierwszej edycji w maju i czerwcu 2020 r. Badanie zostało przeprowadzone z wykorzystaniem metody CATI. Próbę badawczą stanowiły firmy mikro, małe i średnie z sektorów przemysłu, handlu i usług. Firmy duże (czyli zatrudniające powyżej 249 pracowników) oraz rolnicze zostały wykluczone.