Skip to Main Navigation
BRIEF 9 grudnia 2020

Konsultacje oceny społeczno-środowiskowej proponowanego Programu dla Wyników (Program-for-Results) w celu poprawy efektywności energetycznej w domach jednorodzinnych w Polsce

Image

Dostępne także po angielsku

Konsultacje

Prosimy o Państwa opinie na temat wsparcia Grupy Banku Światowego dla Polski. 

Konsultacje oceny społeczno-środowiskowej proponowanego Programu dla Wyników (Program-for-Results) w celu poprawy efektywności energetycznej w domach jednorodzinnych w Polsce (PDF)

Pomimo znacznych postępów w kierunku dekarbonizacji sektora energetyki, Polska boryka się z problemem zanieczyszczenia powietrza, co ma negatywny wpływ na zdrowie i jakość życia obywateli, a także prowadzi do wymiernych strat gospodarczych.

Walka ze smogiem to priorytet dla polskiego rządu. W czerwcu 2018 r. uruchomiony został Program Priorytetowy Czyste Powietrze, czyli rozłożona na 10 lat inicjatywa w celu ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę pieców oraz poprawę efektywności energetycznej istniejących budynków jednorodzinnych. Realizatorem programu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. System dotacji, ulg podatkowych i kredytów celowych ma pomóc trzem milionom gospodarstw domowych w wymianie kotłów na paliwa stałe i przeprowadzeniu termomodernizacji.

Bank Światowy przygotowuje obecnie projekt pożyczkowy dla Polski w formie Programu dla Wyników, którego zadaniem jest wsparcie wdrożenia Czystego Powietrza w średnim okresie, poprawienie otoczenia regulacyjnego i instytucjonalnego na rzecz reformy.

Od dziś do 17 grudnia trwają konsultacje na temat oceny społeczno-środowiskowej projektu. W dniu 17 grudnia odbędzie się wirtualne spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych stron. W celu uzyskania dodatkowej informacji na temat dokładnej godziny spotkania i szczegółów dotyczących połączenia, prosimy o kontakt z Filipem Kochanem z warszawskiego biura Banku Światowego: fkochan@worldbank.org.

PRZYKŁADOWE KWESTIE DO ROZWAŻENIA:

  • Jakie będą skutki środowiskowe i społeczne proponowanego Programu dla Wyników?
  • Jakie zagrożenia społeczne wiążą się ze wzrostem wydatków gospodarstw domowych w związku z przejściem na inne źródła ogrzewania?
  • Jakie działania należy podjąć, aby Program dla Wyników przyniósł najlepsze efekty środowiskowe?
  • Czy konkretne zalecenia w sprawie ograniczania ryzyka środowiskowego i społecznego są odpowiednie?
  • Czy istnieją jakieś braki lub przeszkody instytucjonalne, organizacyjne lub regulacyjne?

Prosimy o przekazywanie uwag, pytań i sugestii do Filipa Kochana na adres: fkochan@worldbank.org