Skip to Main Navigation

Marcus Heinz


Marcus Heinz jest przedstawicielem Banku Światowego na Polskę i kraje bałtyckie. W ramach tej funkcji nadzoruje projekty inwestycyjne oraz doradcze Banku w tych krajach.

Rozpoczął pracę w Banku Światowym w 2011 r. Dotychczas zajmował się regionem Europy Południowej i Rosją.

Wcześniej był dyrektorem ds. międzynarodowych instytucji finansowych w austriackim Ministerstwie Finansów. Zarządzał wówczas współpracą Austrii z multilateralnymi bankami rozwoju, w tym pełnił funkcję zastępcy ds. uzupełniania funduszy Międzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju (IDA), Afrykańskiego Funduszu Rozwoju oraz Azjatyckiego Funduszu Rozwoju. Kierował również zespołem ds. utworzenia Banku Rozwoju Austrii.

Od 2001 r. do 2004 r. Marcus Heinz był przedstawicielem Austrii w radzie Azjatyckiego Banku Rozwoju, a od 2004 r. do 2009 r. pełnił funkcję zastępcy gubernatora tej rady. Wcześniej pracował w departamencie budżetu austriackiego Ministerstwa Finansów, gdzie zajmował się pomocą publiczną i europejskimi funduszami strukturalnymi.

Na początku swojej kariery wykładał prawo karne na Uniwersytecie Wiedeńskim, specjalizował się w prawie postępowania karnego.

Marcus Heinz jest doktorem prawa na Uniwersytecie Wiedeńskim. Studiował też polityki publiczne na Uniwersytecie Princeton.