Filip Kochan


Filip Kochan jest obecnie pełniącym obowiązki przedstawiciela Banku Światowego na Polskę i Kraje Bałtyckie. W ramach swojej roli nadzoruje operacje Banku w Polsce, na Litwie, Łotwie i w Estonii. Odpowiada również za relacje zewnętrzne i komunikację Banku w tym regionie. Zanim zaczął pracować w Banku w 2015 r., pracował w firmie doradczej zajmującej się relacjami inwestorskimi, wcześniej był też korespondentem Agencji Reutera. Studiował socjologię, nauki polityczne i ekonomię na Uniwersytecie Warszawskim.