Skip to Main Navigation

Filip Kochan


Filip Kochan odpowiada za relacje zewnętrzne i komunikację Banku w Polsce, na Litwie, Łotwie i w Estonii. Zanim zaczął pracować w Banku w 2015 r., pracował w firmie doradczej zajmującej się relacjami inwestorskimi, wcześniej był też korespondentem Agencji Reutera. Studiował socjologię, nauki polityczne i ekonomię na Uniwersytecie Warszawskim.