Skip to Main Navigation

Emilia Skrok


Emilia Skrok zajmuje stanowisko Program Leader w Globalnej Praktyce ds. Zrównoważonego Wzrostu Gospodarczego, Finansów i Instytucji. Pracuje w Banku Światowym od sierpnia 2004 roku.

Od lipca 2002 do lipca 2004 roku pracowała, jako ekonomista w Departamencie Skarbu Banku Pekao SA. Jednocześnie pracowała, jako adiunkt w Szkole Głównej Handlowej w Katedrze Międzynarodowych Studiów Porównawczych.

W latach 1999 - 2002 pracowała na stanowisku Starszego Ekonomisty w Departamencie Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki w Ministerstwie Finansów. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Handlu Zagranicznego, kierunek Finanse Międzynarodowe. W 2013 roku uzyskała tytuł doktora na podstawie pracy Podatki a wzrost gospodarczy: Wnioski dla Polski wynikające z teorii i doświadczeń międzynarodowych; pod kierunkiem naukowym dr hab. Leszka Balcerowicza, prof. SGH.