Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Out

Anna Kozieł


Anna Kozieł jest Starszym Specjalistą ds. Zdrowia w Globalnej Praktyce ds. Zdrowia, Odżywiania i Populacji w Banku Światowym.

Ma ponad dwadzieścia lat doświadczenia w pracy z rządami krajów w Europie i Azji przy znajdowaniu innowacyjnych rozwiązań problemów sektora opieki zdrowotnej w różnych dziedzinach, takich jak świadczenie usług, zintegrowana opieka, reforma szpitali, rozwój kapitału ludzkiego, kontrola tytoniu i zarządzanie wiedzą. Współpracując z decydentami wysokiego szczebla, wspiera rząd w projektowaniu i wdrażaniu kluczowej reformy na styku potrzeb pacjentów, nowoczesnych technologii, zasad projektowania i systemów zarządzania danymi.

Przed dołączeniem do Banku Anna Kozieł pracowała w Światowej Organizacji Zdrowia, Ministerstwie Zdrowia oraz w sektorze prywatnym.