Skip to Main Navigation
PRESS RELEASE 1 oktober 2019

Axel van Trotsenburg benoemd tot Managing Director of Operations van de Wereldbank

WASHINGTON, DATUM, 2019De President van de Wereldbank , David Malpass, maakte vandaag bekend dat hij Axel van Trotsenburg heeft benoemd tot Managing Director vanOperations van de Wereldbank.

“Terwijl we het leiderschapsteam van de Wereldbank opbouwen, brengt Axel uitgebreide ervaring en kennis in op het gebied van regionale activiteiten en financiën en een niet aflatende inzet voor de dringende missie van de Bank,” aldus Malpass. “Met de cruciale steun van onze aandeelhouders en een bewezen staat van dienst, ben ik ervan overtuigd dat Axel onze partnerlanden zal helpen om sterke ontwikkelingsresultaten te behalen.”

Van Trotsenburg heeft zowel de Nederlandse als Oostenrijkse nationaliteit en is sinds 2 september waarnemend CEO van de Wereldbank.  Eerder was hij werkzaam als vicepresident van de Wereldbank voor Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, een positie die hij vervulde sinds februari 2019. 

In zijn nieuwe rol zal Van Trotsenburg toezichthouden op het operationele programma van de Bank en ervoor zorgen dat het implementatiemodel van de Bank blijft voldoen aan de urgente behoeften van de cliënt-landen.  Om betere kansen te creëren voor de meest kwetsbare mensen in de wereld, zal Van Trotsenburg zijn aangetoonde vermogen benutten om binnen de internationale gemeenschap draagvlak te creëren voor arme en middeninkomenslanden. 

In een eerdere rol als vicepresident van de Wereldbank voor Ontwikkelingsfinanciering (Development Finance; DFI), hield Van Trotsenburg toezicht op de strategische werving van middelen. Daarnaast was hij verantwoordelijk voor de aanvulling en het beheer van IDA, het fonds van de Bank voor de armste landen ter wereld. Hij heeft de onderhandelingen en het beleidsproces voor twee IDA-kredieten geleid, die samen een recordbedrag van 125 miljard dollarbijeen brachten—50 miljard dollar in 2010 voor IDA16 en 75 miljard dollar in 2016 voor IDA18.  IDA18 heeft de betrokkenheid van de Wereldbank in fragiele staten vergroot alsmede de  ontwikkeling van de particuliere sector uitgebreid door het IDA18 IFC-MIGA-onderdeel voor de private privésector in te voeren. 

Naast zijn rol als toezichthouder op de bedrijfsfinanciën van de IBRD, stond Van Trotsenburg mede aan het hoofd van de inspanningen van de Wereldbank om een kapitaalverhoging te verkrijgen. Dit resulteerde uiteindelijk in de goedkeuring door de aandeelhouders van een beleids- en financieringspakket in april 2018, dat onder meer bestond uit een verhoging van het gestort kapitaal van 13 miljard dollar voor IBRD en IFC. Op dat moment was hij ook medevoorzitter van de succesvolle fondsenwervingvoor het Global Environment Facility (GEF). Hij was verantwoordelijk voor een trustfondsportefeuille van meerdere miljarden dollars en begeleidde de hervormingen van de trustfondsen.

De heer Van Trotsenburg heeft ruime ervaring in het uitvoeren van activiteiten in cliëntlanden en het beheren van regionale programma's, onder andere in Afrika. Naast andere regionale en nationale posities, was Dhr. van Trotsenburg van 2013 tot en met 2016 vicepresident voor de regio Oost-Azië en Pacific. Van 2009 tot 2013 was hij werkzaam als vicepresident voor Concessional Finance en Global Partnerships. 

Van 1996 tot 2001 was Van Trotsenburg de manager en daarna Senior Manager van het schuldverlichtingsprogramma voor arme landen, het ‘Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) Initiative’. In deze hoedanigheid was hij samen met zijn IMF-tegenhangers verantwoordelijk voor het ontwerp van het raamwerkvoor schuldverlichting en de levering van schuldverlichtingspakketten van ongeveer 30 miljard dollar voor 20 landen. 

De benoeming van de heer Van Trotsenburg gaat in op 1 oktober 2019.


PRESS RELEASE NO: 2020/049/EXC

Contact

David Theis
+1 (202) 458-8626
dtheis@worldbank.org
Api